РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 8, ноември 2014 > РЕКЛАМИ В Брой 8, 2014 > ВиВ-ИзоматикВиВ-Изоматик, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 8, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ВиВ-ИзоматикСигурен и надежден отдалечен достъп! Аларми Дистанционна поддръжка Дистанционно управление Мониторинг и сигурна комуникация за разпределени системи и отдалечени компоненти за системите за управление. Модеми и рутери за свързване на контролерите до Ethernet мрежи. Защитени рутери за сигурна VPN връзка с IPsec криптиране. PLC контролери и софтуер за управление на отдалечени системи и постоянен мониторинг. София 1680, ул. Пирин 40 А, тел.: 02/ 958 31 11; 439 05 09. факс: 02/ 958 22 70 e-mail: office@viv-isomatic.com, web: www.viv-isomatic.com

Top