РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ВиВ-Изоматик , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 2, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ВиВ-ИзоматикНай-широката гама Ex-i изолатори в безкомпромисно тесен корпус. MACX Analog Ex: супер компактна и високотехнологична гама… … това са новите изолатори на сигнали за искробезопасни вериги в потенциално взривоопасни зони с прах или газ - 0,1 или 20, 21. За работа в зона 2 са одобрени и едно- и двуканалните модули. Иновативния дизайн на схемата осигурява висока точност при преобразуване на сигнала с минимални загуби на енергия. SIL сертификация позволява използването им в приложения изискващи функционална безопасност. София 1680, ул. Пирин 40 А, тел.: 02/ 958 31 11; 439 05 09. факс: 02/ 958 22 70 e-mail: office@viv-isomatic.com, web: www.viv-isomatic.com

Top