РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ВиВ Изоматик, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 9, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ВиВ ИзоматикСигурен и надежден отдалечен достъп!

Аларми
Дистанционна поддръжка
Дистанционно управление
Мониторинг и сигурна комуникация за разпределени системи и отдалечени компоненти за системите за управление.
Модеми и рутери за свързване на контролерите до Ethernet мрежи.
Защитени рутери за сигурна VPN връзка с IPsec криптиране.
PLC контролери и софтуер за управление на отдалечени системи и постоянен мониторинг.

София 1680, ул. Пирин 40 А, тел.: 02/ 958 31 11; 439 05 09. факс: 02/ 958 22 70
e-mail: office@viv-isomatic.com, web: www.viv-isomatic.com


Top