Внедрено

Новата производствена база на Силкотех България
Съвременно технологично оборудване и енергоспестяващи системи оптимизират производствения процес Наскоро Силкотех България, специализирана в преработката на двукомпонентен течен силикон и инженерни пластмаси, откри нова производствена база в индустриалната част на гр. Перник. Сградата е изпълнена в съответствие с всички изисквания за този тип производство и разполага със съвременно технологично оборудване. Преработката на течния силикон се осъществява на принципа на леенето под налягане. Прилага се както еднокомпонентна, така и двукомпонентна техника - шприцване на пластмаса и силикон, едновременно или ... още
Инсталацията за биодизел на Зърнени Храни България
Съвременна платформа с разпределена интелигентност управлява процесите в завода В края на миналата година официално бе открита инсталацията за биодизел на Слънчеви лъчи Провадия. Мащабната инвестиция на Зърнени Храни България безспорно е не само сред най-големите в страната, но е напълно сравнима като капацитет с подобни заводи в Централна и Западна Европа. За контрол на качеството на произведения продукт е изградена специализирана лаборатория. Предвид нефункциониращият пазар на биодизел в България, за момента производствената мощност работи за износ.Условно инсталацията се състои ... още
Автоматизираната система в БЕО
Главен изпълнител на проекта и доставчик на оборудването е фирма ЦЕ ЦЕ ЕС България Автоматизирана система за измерване концентрациите на азотни оксиди, серен диоксид, въглероден оксид и озон е внедрена през 2005 г. в Базова екологична обсерватория (БЕО) “Мусала” на ИЯИЯЕ (Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика) към БАН. Главен изпълнител на проекта, включващ проектиране, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на системата за измерване, е фирма ЦЕ ЦЕ ЕС България. Техниката е производство на френската компания Environnement S.A. ... още
Средства за машинна безопасност
Как е осигурена машинната безопасност в пловдивското предприятие на Дружба Стъкларски Заводи АД? помняйки си с умиление, самоирония или дори с недотам добри чувства първия работен ден в някакво индустриално производство, всеки инженер няма как да е забравил и задължителния инструктаж по охрана на труда и техника на безопасност. Защото, независимо дали ще преработва нефт, произвежда стомана или електричество, транспортира природен газ или химикали и т.н., във всяко производство съществуват рискове, свързани с безопасността на работещите. А всеки инженер ... още
Лъчиста отоплителна система в ТЕРЕМ – Летец
Проектът е реализиран с техника на Carlieuklima от TFS Consult Фирма TFS Consult изпълни проект за реконструкция на отоплението в завод ТЕРЕМ - Летец, включващ изграждането на цялостна и зонова лъчиста отоплителна система с компютърно управление. Инсталацията е изградена и пусната в експлоатация в периода юли - ноември 2006 г. Инфрачервените излъчватели са производство на италианската компания Carlieuklima. Проектът обхваща замяна на съществуващата конвективна отоплителна система в два хангара за ремонт на вертолети и прилежащите към тях ... още
Автоматизация на мелнично-флотационен цех
Мащабен проект е реализиран през 2006 г. в Елаците-Мед Проект за замяна на напълно амортизираната АСУТП Концентрат в мелнично-флотационен цех на рудодобивното и обогатително дружество Елаците-Мед със съвременна информационно-управляваща система е финализиран успешно в началото на настоящата година. Изпълнител на проекта са фирма АТЕЛ - Системи за управление и Контек Аутомейшън. Възложител е фирма ГЕОТЕХМИН. Замисълът на проекта е разработване и внедряване на система за анализиране, прогнозиране и управление на обогатяването на медни руди, притежаваща изчислителна интелигентност. Системата прогнозира поведението ... още
Автоматизация на язовирна стена "Чаира"
Контролно-измервателни системи, внедрени от Комикон в НЕК Две контролно-измервателни системи, целящи повишаване на сигурността и оптимизиране на експлоатацията и поддръжката на язовирна стена Чаира, са внедрени през миналата година в Националната електрическа компания. Първата система е предназначена за дистанционно измерване на отвесите и общата филтрация. Обхваща изграждането на промишлена компютърна мрежа и съответстващото й програмно осигуряване. Проектът стартира в края на 2004 г. и е изпълнен в началото на 2005 г. Вторият проект включва внедряването на нова централна станция ... още
ОВК инсталациите в Медицински комплекс Доверие
Техниката за изпълнението на проекта е доставена от Рувекс Проект, обхващащ проектиране, изграждане и пуск в експлоатация на отоплителна, вентилационна и климатична инсталация, е финализиран успешно в края на миналата година в Медицински комплекс Доверие в столицата. Цялостният проект за изграждане на медицинския комплекс е изготвен от екип с ръководител арх. Веселин Христозов. Частта отопление и вентилация е проектирана от инж. Климент Сеизов, а частта климатизация на операционни и реанимация от инж. Олег Йорданов. Главен изпълнител на обекта е фирма ... още
Автоматизирана система в КРЗ Одесос
Системата, внедрена от Елкотех, контролира разхода и параметрите на електрическата енергия и регулира фактора на мощността Интегрирана система за контрол на разхода и параметрите на електрическата енергия и автоматично регулиране на фактора на мощността е внедрена в Кораборемонтния завод (КРЗ) Одесос във Варна. Проектът е реализиран от варненската инженерингова фирма Елкотех на няколко етапа. Последният етап, включващ доизграждане и преконфигуриране на системата, е изпълнен в периода юни - август 2005 г. Автоматичната система за регулиране фактора на мощността е внедрена в ... още
Линия за екструзия на алуминиеви профили
Производственият комплекс на Стилмет се управлява от техника на Rockwell Automation В края на миналата година е пусната в експлоатация най-новата, четвърта линия за екструзия на алуминиеви профили в Стилмет, изградена на основата на задание и самостоятелен проект на предприятието. Новата линия за екструдиране вече е преминала успешно 72-часови експлоатационни изпитания и проби, уверяват от завода. В рамките на този период са извършени цялостни настройки и синхронизация на режимите на работа на отделните машини от производствения комплекс, след което е синхронизирана ... още
Реконструкцията на цинковото производство в ОЦК Кърджали
Проектът в частта му КИП, автоматизация и електро е изпълнен от Старт Инженеринг Амелия Стоименова Проект за реконструкция и модернизация на Цинков завод към Оловно-цинков комплекс (ОЦК) Кърджали e изпълнен през 2004 г. Проектът включва реконструкция на съществуващия цех мокро извличане и изграждане на нов участък ярозит и ново филтрувално отделение. Идейният проект е разработен от испанската компания Asturiana De Zink. Главен изпълнител е Химремонтстрой. Подизпълнител за части електро, КИП и автоматизация е Старт Инженеринг. В рамките на проекта е внедрено ... още
Лъчиста отоплителна система в Складова техника
Системата е внедрена във фабриката от фирма СВМ-България Система за отопление, изградена на базата на газово-керамични инфрачервени излъчватели, захранвани с природен газ, е инсталирана и пусната успешно в експлоатация във фирма Складова техника в началото на настоящата година. Изпълнител на проекта, обхващащ проектиране на системата, доставка, монтаж и пуск на отоплението, е фирма СВМ-България. Технически, системата е изградена на базата на газово-керамични излъчватели, производство на френската компания SBM International. Проектът е реализиран на два етапа, уверяват от Складова техника. ... още
Система за управление на бетонов възел
Изпълнител на проект за автоматизация на бетонов възел на фирма ИНТИС е Гемамекс Превръщането на цели области от страната в строителни площадки през последните години доведе до сериозно развитие на всички свързани със строителния бранш дейности, сред които и производството на бетон. Въпреки очевидно слабия контрол върху качеството на използваните строителни материали през първите години на демокрацията, краткият срок до приемането на страната ни в Европейския съюз и свързаните с това очаквания за налагане на европейските изисквания в областта на строителството ... още
Система за управление на насипообразувател в мини Марица Изток
Главен изпълнител на реконструкцията в рудник Трояново 1 е фирма Ротек Автоматизирана система за управление на насипообразувател А2RsB12500 е внедрена през миналата година в рудник Трояново 1 от комплекса мини Марица Изток. Главен изпълнител на проекта, включващ проектиране, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на системата за управление на насипообразувателя, е фирма Ротек, официален дистрибутор на американската компания Rockwell Automation за България. Срокът за реализацията на проекта - от етапа на разработване на проектната документация до внедряването на системата в експлоатация, ... още
Система за непрекъснат мониторинг в ТЕЦ Марица 3
Главен изпълнител на проекта е ССS България Система за непрекъснат мониторинг на отпадните димни газове от блок 120 МW е внедрена в ТЕЦ Марица 3, Димитровград, през миналата година. Изпълнител на проекта, включващ проектиране, доставка на техниката, монтаж, настройки, пуск и обучение на персонала е CCS България. Частта от проекта, обхващаща обработката на данните от измерванията и програмното осигуряване, е възложена от CCS България на фирма Кибернетика. Системата е реализирана на базата на техника от водещи производители, сред които HORIBА, от ... още

Новият брой 5/2022

брой 5-2022

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВПРЕПОРЪЧАНО
Автоматизация на локални пречиствателни станции в Пакистан

Автоматизация на локални пречиствателни станции в Пакистан

В съвместен инженерингов проект с фирма Електроинвент, Ехнатон разработва и въвежда в експлоатация PLC и HMI софтуер за управление на над 120 локални пречиствателни станции за питейна вода в районите ... още
Развойна платформа Curiosity Nano от Microchip

Развойна платформа Curiosity Nano от Microchip

Microchip Curiosity Nano (или MC Nano) е развойна платформа, предназначена предимно за 8-битови PIC и AVR микроконтролери. Офертата на TME включва 15 стартови платки в рамките на тази платформа и ... още
Сейфтиъп - вашият надежден партньор в сферата на безопасността на машини

Сейфтиъп - вашият надежден партньор в сферата на безопасността на машини

Сейфтиъп е официален партньор на водещия глобален производител на системи за автоматизация и безопасност Pilz. Към дългогодишните традиции и професионализъм на немската компания ние добавяме своята страст, задълбочени познания и висока квалификация, за да ви предложим най-ефективните и ... още
Историите на успеха на концепцията E-IoT през 2022

Историите на успеха на концепцията E-IoT през 2022

В специален материал за сп. Инженеринг ревю Золтан Киш, ръководител "R&D" в Endrich Bauelemente Vertriebs, разкрива подробности относно успехите на развойния екип на Endrich през последните няколко месеца на местни и международни изложения и форуми ... още

Top