Водата трябва да тече при всякакви условия

АвтоматизацияФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 2/2018 • 22.03.2018

Водата трябва да тече при всякакви условия
Водата трябва да тече при всякакви условия
Водата трябва да тече при всякакви условия
Водата трябва да тече при всякакви условия
Водата трябва да тече при всякакви условия
Водата трябва да тече при всякакви условия


Системата за автоматизация на WAGO 750 XTR: Автоматизация за помпени станции - там където другите системи достигат своите лимити


Дори и при екстремни условия:
надеждната и безопасна работа на системата е винаги с най-висок приоритет при управлението на водните ресурси. Това важи с особена сила при помпено оборудване. Тези системи трябва да се управляват надеждно така, че питейната вода да се доставя през цялата разпределителна мрежа до потребителите, водата за напояване да достига до земеделските полета, или пък нивото на подземните води да е контролирано, за да се поддържат откритите добивни мини без да се наводняват.

В такива случаи, системата на WAGO 750 XTR лесно осигурява надеждната работа там, където конвенционалните системи за автоматизация достигат лимитите си на експлоатация, поради екстремни климатични или екологични условия.
В много области в сектора за управление на водите, WAGO 750 XTR е идеалното решение, поради завишените си показатели на устойчивост на системата.

Тя е приложима за инсталации монтирани в табла на открито или там, където не е възможно да се осигури подходящ микроклимат за конвенционалните системи за автоматизация. Точно това е критично за помпените инсталации навън, при много ниски зимни или високи летни температури - при нас в умерения пояс. Но не само - успешно се използват и при двуцифрени отрицателни температури в Русия и Казахстан, и при приложения в пустинните региони на Китай, Австралия или Америка, където изгарящото слънце нагрява директно контролните шкафове и температурите в тях се покачват драстично.

Система за автоматизация за "XTR-емна среда"
Това е вариант на познатата система на WAGO 750, със същите модулни възможности и независимост по отношение на протокола за комуникация, но разработена специално за сурови климатични зони и условия. Като такава, ключовата функционалност е нейната изключителна комбинация от "диелектрична якост", съчетана с висока степен на устойчивост на екстремни температури, електромагнитни смущения (ЕМС) и вибрации.

Благодарение на разширения температурен диапазон, високата експлоатационна надеждност е гарантирана дори при условия, вариращи от -40°C до +70°С! Това позволява да се спести от скъпо и обемно оборудване - климатици или антикондензационни нагреватели и дебела изолация, съответно редуцуране на размерите на контролните табла. Спестяването на климатично оборудване означава и по-ниски разходи за енергия, окабеляване и не на последно място по-малко потенциални точки на повреда и поддръжка.

В региони с голяма амплитуда на колебания между дневните и нощните температури, кондензът може да повлияе отрицателно на времето за работа на оборудването. Това е особено критично за циклични операции, при които например има помпи работещи на непълен работен ден и където може да се образува конденз върху оборудването от охлаждане по време на престой. Това обаче не е казус за устройствата от WAGO 750 XTR - контролерите, къплерите, входно-изходните модули и периферия са защитени от краткотрайно формиране на конденз съгласно стандарта - клас 3K7 (IEC EN 60721-3-3).

Удароустойчиви и устойчиви на пренапрежение
В допълнение системата WAGO 750 XTR е с повишена механична устойчивост, което е изключително важно например за минната индустрия. В подземните и открити рудници има огромен брой помпи, които се използват за намаляване на подпочвените водни нива. Има постоянни силни въздействия и вибрации, причинени от експлозиви и тежкотоварни автомобили.

WAGO 750 XTR притежава екстремна устойчивост на вибрации - до 5g, съгласно стандарта DIN EN 60068-2-6 (съответстващо на ускорение от 50m/s2), устойчивост на шок - до 15g (150m/s2) и устойчивост на непрекъснати сътресения от 25g (250m/s2), съгласно стандарта IEC 60068-2-27. Това „XTR-емно" изпълнение на хардуера, позволява системата за автоматизация да бъде монтирана в непосредствена близост до оборудването, което създава такива силни вибрации или удари.

С клас на изолация според EN 60870-2-1 до 1kV (

Това прави серията идеална за приложения за телеконтрол където силно са завишени именно тези изисквания. Ето защо, контролерите за телеконтрол от тази серия, поддържат обичайно използваните протоколи в управлението на водните ресурси съответно IEC 60870-5-101/ -103/ -104, IEC 61850-7, IEC 61400-25, но и MODBUS.

Голям капацитет на паметта
Поради изисквания за непрекъснато документиране на състояние, аварийни събития и измерени данни, включително измерване на нивото на водата и дебита в реките или язовирите, една друга характеристика на WAGO 750 XTR е особено полезна - слотът за SD карта памет в ETHERNET контролера (750-880/040-001 или 750-8202/040-001). Паметта за данни може да бъде разширявана до 32 GB, като осигурява достатъчни резерви за всички приложения.

Библиотека за CODESYS за управление на водни помпи
WAGO предлага безплатно, обширни функционални библиотеки за CODESYS предназначени за приложения за вода и технологични процеси. Те значително намаляват разхода за програмиране и опростяват системните операции. Предварително изработени от екипите макроси за системи с типични приложения могат да се видят в тези безплатни библиотеки, които включват дори и визуализацията.

По този начин потребителите трябва само да конфигурират помпата, например, и може директно да пуснат системата. Този подход на WAGO позволява разходите за програмиране, които се задължителни за конвенционалните системи, да бъдат значително редуцирани. Времето за изпълнение също е значително намалено.

Заключение
WAGO 750 XTR е идеално пригодено решение за взискателни приложения в монтирани на открито помпени станции, кладенци, тръбопроводи или резервоари за депониране, които са изложени директно на „XTR-емни" климатични условия и влияния, вибрации, удари и пренапрежения от близки попадения на мълнии. Този солиден вариант на доказаната система WAGO 750 не само има същите основни предимства - по-голяма гъвкавост, модулност, компактен размер, но също така е особено устойчив на температури, електромагнитни смущения, напреженови пикове и вибрации. Всичко това направи системата на WAGO толкова предпочитана при управление на водните ресурси.ТП ВАГО Контакттехник ГМБХ/ООД и КО.КД
1330 София, Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е, Сграда 1, ет. 4, офис 417
Тел.: +359 2 489 46 09; +359 2 489 46 10
E-mail: info-bg@wago.com
Facebook: WAGOBulgaria

Top