Взривобезопасно осветление

Начало > Осветление > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 1, 2014

Индустриалните осветителни системи са подложени на множество фактори, нетипични за други приложения. Сред тях са тежките работни условия и неблагоприятната среда в обработващите и производствените предприятия, които до голяма степен се дължат на спецификата на обработваните материали и вторичните продукти от промишлените операции.

Независимо дали едно съоръжение се занимава с обработка на опасни нефтохимикали или на хранителни продукти като зърно и захар, винаги съществува сериозен риск от случайно възпламеняване на леснозапалими или експлозивни материали.

За безопасността на хората и съоръженията в експлозивните зони е от съществено значение да се спазват правилата на експлоатация, както и компетентното подбиране на съоръженията и системите за защита, в това число и осветителите, съобразно експлозивната зона на помещенията, в които ще се използват, и параметрите на експлозивните компоненти.

От основно значение за предотвратяване на пожар или експлозия е премахването или изолирането на потенциални източници на възпламеняване. Това включва обезопасяване на всичко, което е в състояние да произвежда искри, пламък или достатъчно топлина и да запали възпламеними материали в близост.

Необходимите за наличие на горене фактори обикновено се описват като т.нар. “триъгълник на пожара”. Този триъгълник има три страни - гориво, кислород и топлина. Ако премахнем само едно от тези условия, горенето няма да може да се осъществи. В промишлените среди не е възможно да се отстрани горивото, тъй като често самите обработвани материали са леснозапалими.

Аналогично, кислородът е част от околната атмосфера и също не може да бъде премахнат от уравнението. Това прави топлината единствената страна на “триъгълника”, която може да бъде елиминирана.

С цел да се премахнат или изолират източниците на потенциално непреднамерено запалване е необходимо тези източници първо да се идентифицират. В индустриални условия основните такива източници са електрическите системи и устройства. Те са многобройни и е невъзможно да бъдат отстранени от производствения процес.

Машини, оборудване, електрически контакти, ключове и контролни табла, комуникации и осветление – всичко това са необходими елементи на индустриалното производство, захранвани с електричество. Всички те представляват и потенциални източници на пожар поради способността им да произвеждат топлина, искри и дори открит пламък.

От всички източници на електрически предизвикани запалвания, осветлението е може би най-често срещаната причина. Независимо от типа на съоръжението, осветлението играе важна роля в операции, които обикновено не могат да бъдат изключени от производството. В зависимост от големината на съоръжението броят на осветителните тела може да достигне стотици, всяко едно от които е потенциален източник на пожар или експлозия.

За да е защитено от подобни инциденти, осветлението, което се използва в считани за опасни производствени зони или съоръжения поради наличието на запалими или експлозивни материали, трябва да бъде специално разработено за целта и сертифицирано за инсталиране и експлоатация на такива локации.

Според нормативните уредби в производствени зони помещения и съоръжения, считани за потенциално взривоопасни, трябва да бъде инсталирано електрическо оборудване, проектирано специално за такива цели. Към този тип оборудване спада т.нар. “взривобезопасно осветление”, категоризирано още като “искробезопасно”, което има критична роля в обезопасяването на работните помещения срещу инциденти, свързани с непредизвикано възпламеняване или експлозия.

Взривозащитените осветителни технологии предотвратяват възпламеняване на външната атмосфера, причинено от запалване на газове и изпарения вътре в корпуса на осветителното тяло. Искробезопасните компоненти са по-специализирани и осигуряват безопасност посредством по-слабо захранване, което не е в състояние да произведе достатъчно топлина или искра, за да предизвика запалване.

За повечето приложения взривозащитените тела са най-често използваното решение. Този тип осветление трябва да бъде сертифицирано за употреба, което означава, че е преминало успешно необходимите тестове и притежава подходящи показатели в зависимост от вида на средата, в която ще бъде експлоатирано и тежестта и въздействието на тази експлоатация.

Взривозащитените осветителни тела се различават значително по дизайна си от стандартното индустриално осветление. Основните разлики се състоят в способността на взривозащитените осветителни тела да предотвратяват възпламеняването на атмосферата извън устройството, която съдържа запалими изпарения, газове или горими прахове.

При стандартните осветителни системи светлоизточникът, контактите, окабеляването и всички ключове са в пряк досег с атмосферата. Искра от недобър контакт или при затваряне на веригата, а дори и самата топлина, излъчвана от крушката, могат да бъдат достатъчно условие за възпламеняване на атмосферата, което ги прави неподходящи за опасните индустриални среди.

Взривозащитените осветителни тела трябва да бъдат с много здрава конструкция, направена от висококачествен материал, за да бъдат ефективни и надеждни. Всички компоненти в структурата на осветителните тела също трябва да бъдат подсилени и високоустойчиви, изработени от специални материали, които могат да издържат натоварванията, на които ще бъдат подложени в тежките индустриални среди.

Въпреки че взривозащитеното осветление е задължително изискване в опасни производствени зони, съоръжения и помещения, цената му може да е по-висока от конвенционалните осветители. Това принуждава някои предприятия да залагат на по-евтини варианти, които не осигуряват необходимото качество и безопасност в опит да спазят изискванията, без да правят прекалено големи инвестиции.

Това може да се окаже сериозна грешка, тъй като потенциалните загуби и щети при използването на второкачествени взривозащитни системи могат да бъдат огромни и крайно несъизмерими с евентуалните финансови икономии.


Вижте още от Осветление


Ключови думи: осветление, взривозащита, искробезопасност, индустрияTop