Взвривозащитено осветление

Начало > Осветление > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 8, 2007

Коментар на фирма Денима за символните обозначения на осветителите EEx изпълнение

Уважаеми колеги, в миналия брой на списание Инженеринг ревю публикувахме коментари на специалисти, касаещи нормативната база, пазарното състояние и техническите решения в областта на взвривозащитеното осветление. Обект на разглеждане бяха още терминологията, областта на приложение, ЕЕх маркировката и перспективите за развитие на този пазарен сегмент у нас. Като продължение на разглежданата тематика, получихме становище по темата на специалисти от фирма Денима, което публикуваме в настоящия брой.

Важно е да се познават символните обозначения

Обозначаването на осветители взвривозащитено осветление съдържа цял набор от знаци, кодове и други означения, които, за съжаление, не са познати на всички специалисти. Доброто познаване на символните обозначение е изключително важно, за да може производителят да се ориентира добре в пазарното предлагане и за да избере осветител, който съответства на изискванията на приложението.

Например, знакът (1) означава, че осветителите са подходящи за пряк монтаж върху повърхности с нормална пожарна опасност, а знакът (2) е потвърждение на изпълнението на съответните норми за електромагнитна съвместимост. От своя страна, означението (3) се отнася до осветител, използващ натриева лампа високо налягане, за който е нужно външно запалване, знакът (4) означава осветител, използващ натриева лампа високо налягане, за който е нужно вътрешно запалване. Осветителите с клас на изолация II се обозначават с (5). Ако в техническата спецификация присъства знакът (6) , то това означава, че са проведени изпитания за проверка на съответствието със съществуващите норми за осветители, предназначени за взривоопасна среда. Знаците (7) и (8) са съответно за захранващото напрежение и честотата, както и номиналната температура на околната среда. В случай че в техническия паспорт на осветителя фигурира означението (9), то конструктивно той е решен с индуктивен дросел, ако знакът е (10) , то дроселът е електронен. Със знак (11) се обозначава регулируем електронен дросел, с (12) - че осветителят е оборудван с електронна апаратура, която позволява автоматично регулиране на светлинния поток.

Със знак (13) се означава степента на защита на електрическото съоръжение против външни механични сътресения (IK code), със знак (14) осветители, предназначени за тежки производства, със знак (15) - авариен осветител, а със (16) - осветители, при които използваните пластмасови части са UV стабилизирани. От своя страна, означението (17) дава информация на потребителите, че осветителят е предназначен за еднофазно проходно включване към захранващото напрежение, а означението (18) - за трифазно проходно включване.

За качеството на осветителите клиентите биха могли да съдят и в зависимост от съответствието им с изискванията на европейските стандарти за взривозащитени съоръжения - EN 50021, EN50281-1:1998; EN 60598-1:2004; EN60598-2-1:1989; EN60598-2-22:1998; EN 55015:2000; EN61000-3:2000; EN 61547:1995.

Екип на Денима


Вижте още от ОсветлениеTop