Wago предлага широка гама взривобезопасни продукти за автоматизация на машини и съоръжения

Начало > Във Фокус > Сп. Инженеринг ревю - брой 2, 2015

Wago предлага широка гама взривобезопасни продукти за съединителната техника, както и взривобезопасни продукти за автоматизация на машини и съоръжения. Сред предимствата, които предоставят продуктите на Wago за оборудване в застрашени от възникване на експлозии зони, са: съкратено време за въвеждане в експлоатация и време за обслужване чрез модулни концепции, както и намаляване на разходите за експлоатация чрез устойчива на вибрации техника на свързване без необходимост от поддръжка.

Голям потенциал за реализиране на икономии се крие в разпределителните шкафове на машините и оборудването. Всички проходни клеми и клеми за защитени кабелни линии от серията TOPJOB®S на Wago, както и специалните взривобезопасни клеми за многоамперно присъединяване, са подходящи за използване в зони със защита срещу експлозии I/II, например в среди с високи изисквания за безопасност като газ, прах или минни галерии. За системата X-COM S щепселните редови клеми, състоящи се от базова клема и пружинен контакт, също са налични модификации, предлагащи защита срещу експлозии. Те са одобрени за използване в зона 2 с вид на защитата "nA".

Част от многото приложения за взривобезопасните редови клеми са клемни кутии и разпределители на сигнала за приложения за електрическо измерване, управление и регулиране; терминали за системни дистрибутори; щепселна технология на свързване за модулни системи; устойчива на вибрации технология за свързване на двигатели до 185 mm2 и др.

С помощта на системата от входно/изходни модули и взривобезопасните шинни клеми на Wago може да бъде създадено по-ефективно и по-добро машинно оборудване за приложение в експлозивна атмосфера. За независимото от полевите шини интегриране на данните за процесите от опасната и неопасната зона отговаря системата от входно/изходни модули на Wago 750. Сертифицираните за използване в зона 2/22 (ATEX/IECEx) или Class I, Division 2 (UL) сензори и изпълнителни елементи могат да се свързват със защитените входно-изходни модули, намиращи се директно във взривоопасните области на зони 0/20 или 1/21.

Време и средства могат да бъдат спестени с оборудване като ценерови бариери и усилватели на галванично разделяне. Благодарение на високата канална плътност на входно/изходните модули на малка площ, се пести още ценно пространство и тегло в разпределителния шкаф.
Искробезопасните входно/изходни модули за свързване на датчици или изпълнителни елементи в зоните 1/21 и 0/20 обединяват в един модул функционална безопасност и защита срещу експлозии.

Продуктите са сертифицирани по ATEX, IECEx, UL ANSI/ISA, UL508, прилаганите в корабостроенето стандарти, GOST-R и т. н. Те позволяват комбиниране на стандартни входно-изходни и взривобезопасни модули, подаване на различни потенциали в един възел и поддръжка на телемеханични протоколи в съответствие с IEC 60870 и IEC 61850.

Мая Иршик, маркетинг мениджър на WAGO Kontakttechnik БългарияКлючови думи: ВАГО, проходни клеми, TOPJOB S, X-COM S, Wago 750, WAGO Kontakttechnik БългарияTop