РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 4, Юни 2011 > РЕКЛАМИ В Брой 4, 2011 > WenglorWenglor, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 4, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ WenglorSensors for your success www.wenglor.com • Независим от цвят, фор- ма, материал и повърх- ност на обекта! • Не се повлиява от интер ференция - възможност  за монтаж на сензорите  директно един срещу друг  или с пресичащи се лъчи! • Неограничени приложения и ефективност! wenglor's Transit Time Sensor with WinTec technology was nominated for the renowned technology prize Hermes Award 2011 and awarded "TOP 5 Product" by a jury of experts. The grand prese- ntation of certificates took place at the Hannover Fair. Продуктова гама Photoelectronic Sensors InoxSens Products Inductive Proximity Switches Ident Products Safety Technology System Components 1715 София, Младост 4 бул. Роман Аврамов, Битов комбинат, ет. 2 тел./факс: 02/974 5196, 974 4324, 875 3241 comicon@comicon.bg, www.comicon.bg

Top