WITTE Automotive България, Томаш Ийндра: Производството в България ни позиционира в близост до ключови пазари

Начало > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 1, 2015

WITTE Automotive България, Томаш Ийндра: Производството в България ни позиционира в близост до ключови пазари

ПОДОБНИ СТАТИИ

Томаш Ийндра, генерален мениджър
на WITTE Automotive България,
пред сп. Инженеринг ревю

Уважаеми г-н Ийндра, бихте ли представили WITTE Automotive на нашите читатели? Кои ключови решения ви отличават на глобалния пазар?
От 1899 г. насам WITTE Automotive е проводник на иновации и ноу-хау в разработването и производството на заключващи системи за автомобилната индустрия. Днес компанията е със силно глобално присъствие и доставя на всички големи автомобилни производители ключалки, панти, заключващи механизми, дръжки за врати и други компоненти.

Освен петте производствени бази в Германия, заводи на WITTE са разположени из цяла Европа – в Чехия, България, Франция. Глобалното присъствие на WITTE Automotive се гарантира от Vehicle Access Systems Technology Alliance (VAST), от който компанията ни е част, с локации в САЩ, Мексико, Бразилия, Китай, Япония и Корея.

Производствената база на WITTE Automotive България в Русе оперира от 2014 г. Какви са специализацията на съоръжението и производственият му капацитет?
WITTE Automotive България е създадена през 2008 г. Оттогава насам ни се наложи да вземем много стратегически решения по отношение на глобалното бъдеще на компанията. Едно от тях беше да запазим и завършим мащабния проект в България. През май 2010 г. започнахме производство в наетите площи в Русе, като за целта внедрихме в съоръжението две машини от фабриката ни в Чехия. Постепенно разширихме трансфера на оборудване и продукти в паралел с увеличаване на работната сила в Русе.

През есента на 2012 г. WITTE Automotive взе решение да инвестира в собствен терен с площ 100 хиляди кв. м и в строежа на ново производствено съоръжение в града. Към момента се строят административна сграда с площ 3 хил. кв. м, както и производствено хале, разположено на 11 хил. кв. м., което включва складови пространства и офиси.

Какви съвременни технологии и оборудване са внедрени в новата база?
Понастоящем старата продукция е в процес на трансфер към новото съоръжение. Внедряват се новите производствени линии и оборудване, след като успешно преминаха необходимите проверки и одити от страна на клиентите. От тяхна страна бяха издадени разрешителни продуктите им да бъдат произвеждани в новата производствена локация. Все още поддържаме и наетите площи в Русе и така в града оперират две съоръжения на WITTE Automotive България с различна продукция и технологични групи.

Новите продукти и линиите за производството им са разработени от различни подразделения на WITTE Automotive по света. Що се отнася до електрониката, хидравликата и механиката на машините, използвахме готови модулни технологии на глобални производители като Siemens, Festo, Bosch и др.

Какво ви провокира да инвестирате в нови производствени мощности в Русе и в България като цяло? Към кои пазари е насочена продукцията от новото съоръжение?
Трансферът на продукцията и изборът на Русе и България като цяло са резултат от мащабно икономическо и пазарно проучване. Всеки производител на пазара е изправен пред постоянната потребност от оптимизиране на разходите, усъвършенстване на технологиите, развиване на нови идеи. В допълнение, производството в България ни позиционира в близост до голяма част от клиентите ни, които са ситуирани в тази част на Европа – Унгария, Румъния, Турция и др.

WITTE Automotive постоянно разширява продуктовата си гама. Къде се извършва развойната дейност на компанията?
Непрекъснатото разширяване на продуктовото ни портфолио е ориентирано към изискванията пазара. Понастоящем разполагаме с екип от дизайнери, като подготвяме и инженерно звено, което да се присъедини към развойната дейност на компанията. При осъществяването й използваме не само потенциала на R&D центровете на WITTE Automotive, но и центровете на VAST Alliance, към който компанията ни принадлежи. Такива са разположени почти из целия свят – Германия, Чехия, България, Франция, Китай, Япония, Южна Корея, САЩ.

За тестването на нови продукти в различни подразделения на компанията са създадени съответните специализирани лаборатории за физико-механични, климатични, акустични измервания и др. Повечето от решенията ни са патентовани като дизайн и ноу-хау.Ключови думи: WITTE Automotive България, WITTE Automotive, заключващи системи за автомобилната индустрия, ключалки за автомобили, заключващи механизми, дръжки за врати, VAST AllianceTop