Wuerth Elektronik eiSos представи RED EXPERT - онлайн базиран дизайн-инструмент с най-прецизния в света калкулатор за AC-загуби

Измервателна техникаФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 6/2015 • 15.01.2016

Wuerth Elektronik eiSos представи RED EXPERT - нов онлайн базиран инструмент, с който разработчиците могат да симулират индуктивности на Wuerth Elektronik. Само с няколко кликвания индуктивностите са избрани, a пълните AC-загуби - пресметнати.

RED EXPERT дава възможност за най-прецизното в света пресмятане на загуби, защото не е базиран на известния Steinmetz модел със синусоидален подход, а по-скоро е получен и подкрепен от реални измервания на индуктивностите в превключващ режим.

Загубите, установени с RED EXPERT, се основават на реални DC-измервания с техните типични форми на вълната за ток и напрежение. Но освен загуби в ядрото и намотката, също се вземат под внимание загубите, възникващи от специфичната геометрия на индуктивността, например въздушната междина.

Особеното на RED EXPERT-модела за определяне на AC-загубите е наборът от реални измервания в обхвата на изменяща се честота от 50 kHz до 5 MHz. Това дава на RED EXPERT-модела за AC-загуби непостигана до момента прецизност.

RED EXPERT е безплатно достъпен на: www.we-online.com/redexpert


Вижте още от Измервателна техника


Top