XAPT Solutions: Модернизацията на българския млекопреработвателен сектор ще определи дали 2015 г. ще е заплаха или нова възможност

Начало > Във Фокус > Сп. Инженеринг ревю - брой 9, 2014

Млекопреработването е бизнес, който е труден за контрол, високо регулиран и доста предизвикателен за промяна. Принос за това има и динамичното състояние на пазара. За първите 6 месеца на 2014 г. е реализирано увеличение от 6% в доставките на сурово мляко в ЕС спрямо 2013 г. До края на годината се очаква да бъде реализирано общо количество от 145,3 млн. тона. Същевременно цените на млякото все още са с около 15% по-високи спрямо предходната година.

През 2014 г. производството на обезмаслено и пълномаслено мляко на прах се увеличи съответно със 17% и 10% в сравнение с 2013 г. От друга страна намалява консумацията на кисели млека. В цялата тази динамична статистика попада и България, като основен фактор, диктуващ пазара у нас, е изкупната цена на млякото.

Средната цена, на която преработвателите изкупуват сурово краве мляко от производителите, се е повишила тройно от 2007 г. насам. Това обаче няма връзка нито с търсенето, нито с предлагането на българския пазар, а се влияе от средната изкупна цена в общността.

Какви са обаче тенденциите и предизвикателствата през 2015 г.? Отчитайки конкуренцията на европейския пазар на млечни продукти, към края на 2014 г. и през 2015 г. може да се очаква известно свиване на производството на млечни продукти в България. Прогнозите сочат, че през 2015 г. производството на краве мляко в страната ще спадне малко под нивото от 2014 г. Вносът обаче ще претърпи известно увеличение, и то на по-ниски цени спрямо настоящата година, докато износът ще падне на нива, малко по-ниски от тези през 2014 г.

За българските млекопроизводители и преработватели най-съществено влияние би оказала либерализацията на млечния пазар в ЕС през 2015 г. Напоследък зачестяват прогнозите, че ще наблюдаваме засилен внос на мляко и млечни продукти от Холандия, Унгария, Чехия, Словакия, Румъния.

Различни анализатори предвиждат от една страна намаляване на цените, от друга - фалити на млекопроизводители. В крайна сметка обаче не се очаква премахването на млечните квоти през пролетта на 2015 г. да окаже съществено влияние на пазара още през първата година.

Фермите са изправени пред още едно предизвикателство – срок до края на 2015 г. да покрият хигиенните изисквания към добива на суровото краве мляко, урегулирани от ЕС. Преработвателите ще продължат да се борят с голяма конкуренция и фрагментация на пазара, колебливо поведение на потребителите, увеличение на някои производствени разходи, както и агресивна политика от страна на търговските вериги.

В подкрепа на бизнес и дигиталната трансформация на бранша от XAPT Solutions изведохме основните фактори, оказващи влияние върху текущото и очаквано развитие на пазара на мляко и млечни продукти, и почти всички от тях, свързани с развитието на чуждите пазари и регулации, налагани от ЕС. За справка - средният млеконадой в ЕС е 30-35 литра, а в България – при ферми с 20 до 60 крави – е 12-17 литра.

В допълнение, маржовете на българските преработватели са много по-ниско от тези на европейските. Всичко това показва необходимостта от бизнес и дигитална трансформация на бранша. Стъпка към промяната е и въвеждането на ново оборудване, нови процеси и внедряване на решение за управление на бизнеса.

Системите за планиране и управление на бизнеса от XAPT Solutions целят да покрият специфични процеси като: отглеждане на животните, млеконадой, изкупуване на млякото, качествен контрол, обвързан с HACCP, IFS food и GMP/GxP, оптимизация на разходи и себестойност, интеграция с машини във фермата или в производството и др. Основните цели са постигане на оптимизация на процеси и разходи, повишаване на ефективността и качеството, разширение на пазара.

На българските компании от сектора им предстои да вземат важни инвестиционни решения, за да посрещнат предизвикателствата, които 2015 г. ще предложи. Модернизация и трансформация на сектора е необходима, за да бъде той по-конкурентен на европейските и световни пазари. От нея зависи и дали 2015 г. ще е заплаха или нова възможност пред българския млекопроизводител и преработвател.

Ангел Георгиев, търговски директор,
XAPT SolutionsКлючови думи: XAPT Solutions, млекопреработвателен сектор, млекопроизводители, качествен контролTop