XAPT Solutions: Системите за управление на бизнеса преодоляват предизвикателствата на винарския бранш

Начало > Във Фокус > Сп. Инженеринг ревю - брой 8, 2014

Успехът във винопроизводството зависи от редица фактори. Сред тях са ефективните продажби на директни консуматори, добрата стратегия и стабилният бизнес план, разработването и налагането на силна марка вина. Управлението на разходите по производство и съхранение също се нарежда сред факторите за успех на предприятията от бранша.

Не на последно място е и спазването на регулаторните и законодателни изисквания.
Винопроизводителите са изправени пред множество предизвикателства, като водещо е нарастващата конкуренция. Пазарът се усложнява и от твърде многото регулации, данъци и такси, допълнителните разходи по поддръжка на изискуемите стандарти.

Ефективното управление на маркетинга и продажбите също е предизвикателство и изисква креативен подход. Нужни са още стриктен контрол и оптимизация на разходите, непрекъснато подобряване на качеството. Браншът е изправен и пред необходимостта добре да разбира и предсказва очакванията на консуматорите.

Тези предизвикателства могат да бъдат преодолени посредством системи за управление на бизнеса - съвременни, цялостни софтуерни решения, сред които и специализирани за винарската индустрия, вземащи предвид спецификите й. Такива са системите от портфолиото на XAPT Solutions.

Те позволяват проследимост на продукцията, ефективно управление на винарните и бутилирането, каналите на реализация, взаимоотношенията с клиенти и ценообразуването. Системите дават възможност за електронен обмен на данни с институции, регулаторни органи и търговски вериги, контрол на разходите, управление на лозарските масиви, счетоводството и складовото стопанство.

Съществуващите решения позволяват ефективен мениджмънт на финансите, производството, веригата на доставките и отчетността. Финансовото управление включва адекватен контрол на складовата наличност, материалните запаси, разходите. Управлението на производството спомага за повишаване ефективността на поръчките, планирането на снабдяването, изчисляването на производствената себестойност. Функциите за управление на веригата на доставки подобряват времето за реакция, откриването на нови пазарни възможности и работата с партньорите.

Системите подобряват сътрудничеството и споделянето на знания, стимулират процесите за взимане на решение и дават възможност на служителите да бъдат по-проактивни и продуктивни. Те позволяват идентифициране и анализ на най-важните клиенти, изграждане на лоялност у тях с индивидуално гъвкаво ценообразуване и специални отстъпки, ефективно управление на кампании и промоции.

По отношение на регулаторните и законодателни изисквания системите на XAPT Solutions позволяват пълна проследимост на продукцията, поддържане на бази данни за акцизи и контрол на качеството. За по-ефективен маркетинг тези системи разполагат с функции за пълна отчетност на продажбите, следене и управление на мостри, споделяне на данни в реално време с търговските екипи, гъвкава търговска политика и възможност за отдалечени продажби.

Стели Димитрова,
управляващ директор на XAPT SolutionsКлючови думи: XAPT Solutions, системи за управление, винопроизводствоTop