РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Янев Инженеринг, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Специален брой: Пазарът на металорежещи и металообработващи машини в България, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Янев ИнженерингЯнев Инженеринг ЕООД
внедри нова технология за фибролазерно рязане на метали с проект № BG16RFOP002-3.004-0049-C01 по ОП Иновации и конкурентоспособност. Закупеният фибролазер на DURMA 6kw е базиран на концепцията за индустриална автоматизация (Индустрия 4.0.) и допринесе значително за оптимизиране на производствените процеси и намаляване на образуваните отпадъци.
Новата фибролазерна машина може да изпълнява по-бързи и прецизни рязания на метални листи на много тънки контури благодарение на тесния диаметър на лазерния лъч (R=0,130 мм). Лазерната машина е свързана с облачно базирана система за управление на производствения процес, което дава възможност за постоянно дистанционно наблюдение на състоянието на машината и производствения процес. Това позвоява оптимално използване на производствените мощности и входящи материали и ще допринесе за по-ефективното използваните суровините. Чрез интелигентния CAD/CAM софтуер с функция за автоматично нестване на детайлите, металните листи се подреждат в оптимална комбинация спрямо зададените детайли, което ще намали значително степента на технологична фира.
С новата технология очакваме да постигнем намаляване на образуваните отпадъци от метални изрезки и стърготини с поне 50%.

 

 

Tel/Fax: +359 2 989 11 50
office@janevengineering.com
www.janevengineering.com


Други рекламни публикации на Янев Инженеринг

Top