РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Янев Инженеринг, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 5, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Янев ИнженерингВ рамките на проект № BG16RFOP002-3.004-0049-C01 по ОП Иновации и конкурентоспособност Янев Инженеринг ООД закупи нова технология за фибролазерно рязане на метални листи, свързана с по-ефективно използване на ресурсите и намаляване на образуваните отпадъци.

 

Фибролазерът DURMA 6kw изпълнява бързи и прецизни рязания на метални листи на много тънки контури, благодарение на тесния диаметър на лазерния лъч (R= 0,130 мм). При този метод, в сравнение с други технологии се получават по-гладки и чисти повърхности на сряза и остър срез, благодарение на което последващото монтиране на получените детайли може да бъде извършено директно без довършителни процеси и нужда от коригиране на детайлите. Новата технология спомага за намаляване на образуваните метални отпадъци, в резултат на лазерното рязане с 50% от една страна, и до отпадане на необходимостта от използване на спомагателни материали – газове под налягане при лазерното рязане. Лазерът е снабден с последно поколение CNC управление, монтирано на подвижна конзола за управление, което автоматизира напълно процеса по разкрой на метални листа. Чрез интелигентния CAD/CAM софтуер с функция за автоматично нестване на детайлите, металните листи се подреждат в оптимална комбинация спрямо зададените детайли, което намалява значително степента на технологична фира.

 

Tel/Fax: +359 2 989 11 50
office@janevengineering.com
www.janevengineering.com


Top