Ясен Йорданов и Калоян Гълъбов, Студентски Клуб „Роботика“: Участваме в много и различни състезания с роботи

Във ФокусСп. Инженеринг ревю - брой 2, 2015

Ясен Йорданов, председател на Студентски клуб "Роботика" и Калоян Гълъбов, член на Управителен съвет на Студентски клуб "Роботика", пред сп. Инженеринг ревю

Представете историята и основната дейност на Студентски Клуб “Роботика” към ТУ-София.
Клубът е основан през 2001 г. в рамките на секция „Роботика” към катедра Автоматизация на електрозадвижванията при Факултет по автоматика на ТУ-София. Финансирането му е по линия на Студентски съвет на университета. Той започна своето съществуване практически от нищото.

С течение на времето се сдоби с комплекти "LEGO Mindstorms NXT", "Arduino", "Chip Kit" и други. През 2010 г. Клубът се премести в ново помещение и смени методичния си ръководител. В момента участие в нашата дейност могат да вземат не само студенти, а и външни за университета лица, но те нямат право да участват в управлението на организацията.

Върху какви проекти работите в момента?
Основните проекти са състезателните роботи - занимаваме се най-вече с роботи за категориите: "Следене на линия", "Излизане от 3D лабиринт", "Изход от софтуерен лабиринт" и "Сумо". Освен тези проекти, в Клуба се разработват куадкоптер и хуманоиден робот.

В какви състезания участвате?
Вземаме участие в много и различни състезания. Участвахме в състезанието "HackFMI", където целта бе да се създаде игра, спечелихме "Аз инженерът", където сглобихме и програмирахме състезателен робот за половин ден, в "Дни на Роботиката" във Варна, Габрово и Русе.

На 30 и 31 март организирахте Дни на роботиката в ТУ-София 2015. Какви теми бяха дискутирани в конферентната част на програмата и кои бяха тазгодишните състезателни категории?
В „Дни на роботиката” тази година имаше следните категории: Следене на линия - готови платформи; Следене на линия; Сумо - 10x10 см, до 500 гр; Сумо - 15x15 см, до 1 кг; Софтуерен лабиринт; 3D Лабиринт; Лични разработки. Състезанието по следене на линия се провежда по следния начин: на поле от бяла хартия или винил с начертана черна линия отгоре се поставя роботчето.

Неговата цел е да премине през трасето, следвайки линията, за най-кратко време. При сумото два робота се поставят в черен кръг с бяла лента по ръба. Целта е единият робот да избута другия. Софтуерният лабиринт отново е на бяло поле с начертани на него черни линии, като има пътища без изход. Състезанието отново е за време, а финалът е голяма черна точка.

В тези три категории се използват сензори за цвят и за това полетата задължително са толкова контрастни. В категорията 3D лабиринт се изисква използването на други видове сензори. Роботът трябва да се ориентира в лабиринт, построен на земята от газобетонни плочи или изработени от друг материал. Състезанието е за време. Личните разработки са свободна категория. Всеки може да вземе участие с това, което е направил. Победителят се избира от жури.

Сред темите, дискутирани в семинарната част, бяха "Разпознаване на намерения: от невроинтерфейси до робофутбол", "Куадкоптери", "Как се прави състезателен робот?", "Хуманоидни роботи", "Сервизен робот, управляем през интернет", "Използване на интерфейса ARIA като средство за управление на продуктите на Adept MobileRobots", "Мобилен робот с блутут управление", "Радиоуправляеми квадрокоптери и дрони" и др.

Какво, според вас, е нивото на образованието в сферата на роботиката у нас?
Нивото на образованието е ниско, но все пак има възможности за обучение. Ако човек има желание, има начини. Хора, които могат да помогнат, има, но интересът е малък.

ЕКСКЛУЗИВНО
Top