РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Йов България , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 7, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Йов БългарияРЕШЕНИЯ ЗА ВСИЧКИ ОТРАСЛИ НА ПРОМИШЛЕНОСТТА

Предфилтри - за първа степен на очистване на прах от въздуха във вентилационни и климатични инсталации

Фини филтри - за втора степен на очистване на прах от въздух. Oсигуряват висока ефективност и нисък разход на енергия

Високоефективни филтри - EPA, HEPA и ULPA - за последна степен на очистване на прах, дим и миризми от въздуха

Рамки – MDF, алуминий или ламарина със стандартни дебелини
ВИСОКА ЕФЕКТИВНОСТ И НИСЪК РАЗХОД НА ЕНЕРГИЯ

Електронни адреси:
Официална страница: www.iow.bg
Трансмисии, мостове, силова хидравлика: www.dana.bg
Редуктори, задвижващи системи: www.brevini.bg
Филтриращи технологии, онлайн магазин: www.mann.bg

Контакти:
София, 1186, с. Герман 3, ул. Смреката 3
GSM: (+359) 898 558 001
тел.: (+359) 2 9928443; (+359) 2 9928261
факс: (+359) 2 9928447


Top