Юбилеен балкански конгрес по преработка на минерални суровини

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 3, 2012

Списание Инженеринг ревю е официален медиен партньор на събитието

  От 12 до 16 юни 2013 г., в Созопол ще се проведе XV Юбилеен Балкански конгрес по преработка на минерални суровини под надслов „Вълната на промените при обогатяване и рециклиране на суровини”. Организатори на международния форум са Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”, Миннотехнологичен факултет, катедра „Обогатяване и рециклиране на суровини” и община Созопол. Съорганизатори на събитието са Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Министерство на околната среда и водите, Министерство на образованието, младежта и науката, Министерство на финансите, Министерство на културата, Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Българска минно-геоложка камара, Научно–технически съюз по минно дело, геология и металургия, Българска асоциация на производителите на инертни материали, Българска стопанска камара, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска асоциация на металургичната индустрия, Фондация Созопол, Национален музей Земята и хората, Асоциация Български въгледобив. Официален медиен партньор на значимото международно събитие е списанието на българската индустрия – Инженеринг ревю.

Очакват се над 250 делегати от 18 държави
"Конгресът е най-важното научно събитие в Европа в областта на минерално-суровинния сектор през 2013 г., на който традиционно присъстват и световно известни учени от Северна и Южна Америка, Канада, Австралия, Китай, Индия, Русия, Бразилия и много други. Очакват се над 250 делегати от 18 държави", споделят организаторите.
Те информират, че във връзка с организирането на международното събитие през настоящата година стартира пилотен проект "Конгресен туризъм в град Созопол". Целта му е развитието на град Созопол в международен конгресен център.
Организаторите допълват, че през 2013 г. ще бъдат отбелязани 40 години от провеждането на първата конференция по обогатяване на полезни изкопаеми в гр. Варна през 1973 г.

Ще бъдат представени иновациите в технологиите за преработка на суровини
"Научната програма на Конгреса включва пленарни сесии с участието на ключови лектори, паралелни тематични научни сесии, дискусии на кръгла маса, сателитни симпозиуми", дават детайли относно структурата на мероприятието неговите организатори. "Програмата ще обхване всички аспекти от минерално-суровинната и рециклираща индустрия в рамките на 4 дни, чрез провеждането на 4 ежедневни паралелни научни сесии.

Световни и национални лидери ще представят последните иновации в сферата на технологиите за преработка на суровини. Всяка пленарна лекция ще бъде с продължителност 25 минути. Четири паралелни научни сесии, разпределени тематично, ще бъдат провеждани ежедневно в продължение на 4 дни. На авторите ще бъдат предоставени 10 минути за изложение, последвани от 5 минути дискусия по представената тема", разказват те.

Разнообразна съпътстваща програма
„Паралелно с Конгреса ще бъдат проведени различни форуми и дискусии на кръгла маса, с участието на държавната и местна администрация и водещи български и европейски специалисти, за иновации при разработване и внедряване на най-добрите природосъобразни практики за оползотворяване на суровините, управление и рециклиране на отпадъци и опазване на земните недра чрез рационално използване на подземните богатства”, споделят организаторите и припомнят, че 15 октомври т. г. е крайният срок за изпращане на резюме за участие.

В рамките на XV Юбилеен Балкански Конгрес по преработка на минерални суровини ще бъдат проведени редица изложби и технически изложения на няколко комуникационни открити и закрити площи. Паралелно на Конгреса ще се провежда техническо изложение, на което компании от минерално-суровинния и рециклиращия сектор ще представят своите най-нови продукти, оборудване и услуги.

Личната си подкрепа за събитието е дал и Вицепрезидентът на Интерпарламентарната група по преработка на минерални суровини към Европейския парламент – проф. дтн. Владко Панайотов.


Вижте още от Юбилеен балкански конгрес по преработка на минерални суровини


Ключови думи: балкански конгрес, преработка, минерални суровиниTop