РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ЮМО България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЮМО БългарияJUMO mTRON T
JUMO digiLine sensor technology  
JUMO Wtrans T
JUMO AQUIS touch S/P
JUMO Wtrans p
 JUMO Wtrans
receiver
JUMO DICON touch

температурa
анализ течности
налягане
 ниво
 разход
 влажност
регулиране
регистрация
автомати-
зация
мониторинг

 www.jumo.bg
       
ЮМО България ЕООД, Тел.: 02/4052988, 4052989, e-mail: info.bg@jumo.net


Top