РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > брой 7, октомври 2016 > РЕКЛАМИ В брой 7, 2016 > ЮМО БългарияЮМО България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 7, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЮМО БългарияJUMO dTrans T05
Програмируем двупроводен трансмитер с
USB интерфейс

Универсален вход
Галванично разделяне между
входа и изхода
Директно конфигуриране
чрез USB - кабел
Клиентска линеаризация
Контролни LED ( червен / зелен )
Детекция на мин./макс. стойност

разход
влажност
температура
анализ течности
налягане
ниво
регулиране
регистрация
автоматизация
мониторинг

www.jumo.bg
ЮМО България ЕООД
Тел.: 02/4052988
02/4052989
e-mail: info.bg@jumo.net


Top