За издателството


TLL Media е издателска къща за специализирана техническа периодика в областта на индустриалната техника и технологии, енергетиката, екологията и сградните инсталации.

 

Ти Ел Ел Медиа ООД е създадена преди 19 години (1997 год.) като независимо издателство за периодични издания за продукти, технологии и услуги за индустрията. Оттогава до днес е специализирана в техническата журналистика за индустрията, енергетиката, екологията и сградните инсталации и издава периодични издания за професионалистите в тези области.

 

Понастоящем TLL Media издава СЕДЕМ периодични издания:

Списание Инженеринг ревю
Списание Енерджи ревю
Списание Екология & Инфраструктура
Списание ТД Инсталации
Списание South-East European INDUSTRIAL Market
БЪЛГАРСКИ ТЕХНИЧЕСКИ КАТАЛОГ
Енерджи Инфо БГ - Кой кой е в българската енегетика

 

Списание Инженеринг ревю е специализирано периодично издание за актуална техническа, продуктова и браншова информация в областта на индустриалните продукти и технологии. След 19 години силно присъствие в битието на индустриалната общност на България, Инженеринг ревю може резонно да се определи като СПИСАНИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ИНДУСТРИЯ. Обхваща следната тематика: електроника - елементна база - схемотехника - системи за автоматизация - пневматика - хидравлика - електроапаратура - токозахранващи устройства - тестова и измервателна апаратура - софтуер - комуникации - CNC - ОВК - осветление - сензори - системи за сигурност и идентификация - индустриална топлотехника - механични системи - машини - инструменти, материали.

 

Енерджи Ревю е специализирано техническо списание за енергетика, стартирало с началото на 2010 г. Списанието е фокусирано върху актуална продуктова, техническа и браншова информация от областите: Енергетика - Възобновяеми енергийни източници - Енергийна ефективност - Енергийни проекти - Енергийно строителство.

 

Екология & Инфраструктура е най-новото периодично издание на Ти Ел Ел Медиа. Стартиращо в началото на 2012 година, списанието ще се ви запознава с актуална продуктова, техническа и браншова информация в областта на екологията.

 

Професионалното списание ТД Инсталации е единственото у нас периодично издание за сградни инсталации, оборудване и инструменти. Списва се на базата на професионално ориентирани статии с практическа насоченост, за нуждите на специалистите в строителното инвестиране, проектиране и изграждане на сградни инсталации и оборудване, инструменти и материали за тях. Основната тематика на списание ТД - Инсталации обхваща следните области: Електроинсталации, Отопление, Вентилация, Климатизация, ВиК, Осветление, Системи за сигурност, Сградна автоматизация и комуникации, Енергийна ефективност, Инструменти, материали.

 

Списание South-East European INDUSTRIAL Market е специализирано издание за индустриални продукти и инженеринг, предназначено за региона на Югоизточна Европа. Изданието излиза на английски език и се разпространява безплатно до специалисти от индустриалния бранш в България, Румъния, Сърбия, Черна гора, Македония, Босна и Херцеговина, Словения, Гърция, Турция и Албания. Всеки брой на South-East European INDUSTRIAL Market предлага актуални продуктови, технологични и корпоративни новини, прегледи на продукти и системи, пазарни анализи, информация за интересни проекти в региона, представяне на ключови технически изложения и др.

 

Български Технически Каталог е първият общотехнически справочник у нас, предлагащ информация за фирми в областите:

- Електроника - Автоматизация - Електроапаратура - Измервателна техника - Отопление, вентилация, климатизация - Водопровод и канализация - Екология, ВЕИ - Осветление - Системи за сигурност и идентификация - Мрежи комуникации, CAD/CAM, специализиран софтуер - Механични системи и машини - Инструменти, материали.

 

Енерджи Инфо БГ включва каталожна информация за фирмите-доставчици на продукти и услуги за енергетиката, работещи на българския пазар в областите: Конвенционална енергетика; ВЕИ енергетика; Енергийна ефективност.

Top