За логиката на пазарните теории у нас

Начало > Редакционен коментар > Сп. Инженеринг ревю - брой 2, 2008

Преди дни в разговор със симпатичен чужденец, отговарящ за маркетинга и търговската дейност на водещ европейски производител у нас, обсъждахме разпространителските канали на електротехнически продукти. Увлечени в интересен разговор за практиките у нас и в държавите, с които постоянно се сравняваме, неусетно стигнахме до "тежестта" на отделните критерии при избора на една или друга търговска марка. Не остана встрани и сегментирането на пазара според качеството, цената и отговорността на приложението. Все неща с дългогодишно приложение на Запад, за които не би следвало да откриваме "топлата вода".

И тогава, моят събеседник - човек с многогодишна професионална практика в не една и две европейски държави, сподели, че всичките знания и опит не са му достатъчни, за да определи към кой потребителски сегмент е хотелът, в който е отседнал. Както имахме възможност и лично да се убедим, фасадата бе с претенции за лукс и оригиналност, а и цените определено бяха европейски. Дори и само заради критерия "звезди", хотелът би следвало да е във високия потребителски сегмент. Обаче и беглото вглеждане в нивото на довършителните работи - едновременно помпозни и трогателно несръчно изпълнени, поставяше не един и два въпроса и логически задачи. Например: Преднамереният лукс в най-представителните помещения - в рязък контраст с ключовете и контактите, които имаха тъжния вид на продукт трето качество, бракуван от сергия на пазара Кирков. И така нататък...

"Как се е стигнало до подобна ситуация?", питаше се гостът на страната ни. "Кои са строителната и инженеринговата фирми, заложили добрия си имидж с избора на елементна база за сградните инсталации и подобно некачествено изпълнение на строителните работи?", както и "Къде е бил инвеститорът, докато са се случвали тези неща?". Напълно логични въпроси за човек, прекарал професионалната си кариера в други пазари, характерни с логичните си и предвидими правила.

Всичко, за което стана дума до момента, бе в контекста на важния въпрос, задаващ си всеки производител, присъстващ у нас - и роден и чуждестранен: "Каква е най-успешната търговска и маркетингова политика, която следва да провеждам, за да постигна най-висок пазарен дял?" С отговор, очевидно повече в сферата на "правилните" партньори и дистрибутори, отколкото на дългогодишните европейски практики.

 

инж. Амелия Стоименова,

главен редактор
Top