Задвижки на LENZE за пакетиращата индустрия

Начало > Накратко > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2005

Нова сервоуправляваща система ECS, разработена специално за приложение в областта на пакетиращата индустрия, манипулационната техника и роботизацията, пусна на пазара водещата австрийска компания LENZE. Системата се изгражда на модулен принцип. Стандартната й конфигурация включва осови модули с предварително въведени функции, осигуряващи опростеното им програмиране и пуск. Системата се предлага с приложен софтуер "Posi and Shaft", в който могат да се въведат до 15 позициониращи контура. Пакетът разполага и с библиотека от разнообразни като форма контактни позиционери. Допълнителни функционални възможности на системата са управление на скоростта и въртящия момент, реализирани от приложния софтуер "Speed and Torque". Зададената стойност се въвежда чрез аналогов входен сигнал, интегрирана CAN мрежа или Fieldbus система. Сред възможностите на софтуера са предварително въвеждане на до 15 стойности на скоростта, както и на функционалното изменение на ускорението. Друг опционален приложен софтуерен пакет - "Motion", е предназначен за централно управление на координирано многоосово преместване. Сервоуправляващата система ECS работи с отделен централен електрозахранващ модул за всички осови контролери.
Top