Защитни лакови покрития за автомобилна електроника – част II

Начало > Електроника > 30.01.2017

Защитни лакови покрития за автомобилна електроника – част II
Защитни лакови покрития за автомобилна електроника – част II

Светлинно втвърдяващите се защитни лакови покрития за печатни платки могат да бъдат депозирани посредством широк набор от методи, включително с автоматизирана система, ръчно напръскване, струйно пръскане с машина, ръчно нанасяне с четка и др. При този род защитни покрития потапянето на електронните изделия във филм се избягва като метод за нанасяне, тъй като при него по-трудно се контролира дебелината и равномерността на слоя. В допълнение, поради светлочувствителността на материала, би било необходимо и много по-сложно оборудване.

Автоматизираните технологии за нанасяне на защитни покрития
в автомобилната електроника обикновено включват роботизирани системи, които могат да извършват процесите по депозиране надеждно, бързо, ефективно и с висока повторяемост. Роботите спомагат за значително намаляване загубите на материал и разходите за персонал. Те са високоефективни и високопроизводителни и могат да бъдат оборудвани както с пулверизиращи дюзи, така и с манипулатори за струйно пръскане или нанасяне с четка. Някои съвременни роботизирани технологии за автоматизирано нанасяне на UV втвърдяващи се конформни покрития могат да извършват едновременно пулверизиращо и непулверизиращо дозиране.

Ръчното пръскане със спрей
изисква минимални капиталовложения и множество печатни платки могат да бъдат обработвани наведнъж. При този метод обаче е необходим повече човешки труд, а постигането на необходимата дебелина на покритието изисква повишено внимание и концентрация. Зоните от платката, в които не трябва да попада защитният филм, е необходимо предварително да бъдат покрити. За да се получи напълно равномерен слой, често е необходимо пръскане от различни посоки и ъгли. Ръчното нанасяне на защитни лакови покрития с четка рядко се използва като основен метод, а по-скоро като довършителен и за малка площ. Надеждността и повторяемостта при ръчното депозиране изцяло зависи от уменията на работника.

Предизвикателства при депозирането на UV втвърдяващи се покрития
За да се избегне предварителното втвърдяване на покритието по време на депозирането, в работната среда се използва специално жълто осветление, а корпусът и всички части на дозиращата система са напълно непрозрачни.

Сериозен проблем при нанасянето на конформни покрития е замърсяването
тъй като защитният филм е по-слабо ефективен, ако се нанесе на печатна платка, върху която има прах или други замърсявания. Замърсителите могат да възпрепятстват адхезията на покритието към печатната платка или да останат запечатани под защитния слой и с времето да доведат до отлепяне на покритието. Ето защо е от критична важност преди депозирането на лаковото покритие платката да бъде почистена (обикновено с разтворител или агент на водна основа) и изсушена.

Чистите платки се докосват от служителите с ръкавици, за да се избегне замърсяването им с мазнина от човешката кожа. Те могат да се съхраняват и в специални антистатични протекторни торбички преди обработка. За се редуцира замърсяването, много електронни производства протичат изцяло в чисти помещения.

Сред предизвикателствата при нанасянето на UV втвърдяващи се лакови покрития за автомобилна електроника е и визуалната инспекция. Всички одобрени индустриални защитни покрития флуоресцират при осветяване с “черна” (UV) светлина. Това помага на инспекторите по контрол на качеството да проверяват дали защитният филм е нанесен правилно и напълно или има пропуски и дефекти. В много критични приложения инспекцията на лаковите покрития се допълва от лазерни измервателни системи, които извършват проверка дали слоевете са с необходимата дебелина.

Процес на втвърдяванe на лаковите защитни покрития
За да се постигне цялостно и надеждно втвърдяване на защитното покритие, е необходимо да се осигури светлоизточник с оптимален интензитет и спектрален диапазон, за да се активират UV-чувствителните фотоинициатори в материала, които абсорбират ултравиолетовата енергия и предизвикват втвърдяване. Обикновено светлинно втвърдяващите се лакови покрития абсорбират светлината от UV-A лъчите и синята светлина от видимия спектър.

На пазара са достъпни широка гама светлоизточници за задействане на UV втвърдяващите се лакови системи. Най-често технологичните установки включват транспортни ленти за придвижване на печатните платки и настолни апарати с фиксирани лампи, под които изделията преминават.

Интензитетът на светлината
измерен в миливатове на квадратен сантиметър, представлява количеството енергия при дадена дължина на вълната, която достига повърхностния слой на защитното покритие. Общото количество енергия, достигнала покритието за даден период от време, се нарича доза и се измерва в милиджаули на квадратен сантиметър. Лампите с по-висок интензитет предизвикват по-бързо втвърдяване на фоточувствителния материал при едни и същи нива на другите процесни променливи.

Прекалено високият интензитет обаче би могъл да повреди електронните компоненти и материали. Ето защо е особено важно да бъде избирана лампа с оптимален интензитет за всяко конкретно приложение. Използването на дозиметри и радиометри е препоръчително, за да се гарантира, че светлоизточникът излъчва с необходимия интензитет за надеждно втвърдяване на лаковото покритие.


Вижте още от Електроника


Ключови думи: автомобилна електроника, защитни покрития, UV втвърдяващи се покрития, печатни платкиНовият Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо и устойчиво производство/2024

Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо  и устойчиво производство-2024

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВTop