Защо Ехнатон е надежден партньор за автоматизация?

АвтоматизацияФирмени публикацииСпециален брой: Високотехнологична автоматизация • 29.04.2022

 

Списание „Инженеринг ревю“ се срещна с водещи специалисти от екипите в Ехнатон, за да проучи и представи спецификите, които правят компанията водещ инженерингов партньор за автоматизация у нас.

Журналисти от специализираното издание установиха, че едно от най-ценните преимущества на Ехнатон са компетентните екипи, изпълняващи успешно комплексни проекти. В основата на успеха е и богатата складова база продукти на водещи производители. Това позволява бързо реализиране на проектите и обслужване на търговските партньори.

Ехнатон е доказал надеждността си с повече от 800 успешно реализирани проекта.

 

Как се осъществява безопасността при различните задвижващи системи, за да се гарантира здравето на операторите?

Съвременните електрозадвижващи системи разполагат с богат набор функции, осигуряващи навременното спиране на опасните движещи се части.

Правилното конфигуриране на функциите за безопасност трябва да се извърши в съответствие с Директива 2006/42/EC относно машините, БДС EN ISO 12100: Безопасност на машините, както и специфичните стандарти за електрозадвижващите системи с регулиране на скоростта: БДС EN 61800-5-1 и БДС EN 61800-5-2.

Добрият анализ и изпълнение осигуряват, от една страна, безопасността на персонала, а от друга – предотвратяват повреди и претоварвания, причинени от резки аварийни спирания (напр. STO).

Нашият дългогодишен опит, доказан успех на проектите и познаването на нормативната база гарантират постигане на необходимото ниво на безопасност на машините и гарантират здравето на операторите.

Димитър Максимов, ръководител направление "Безопасност на машини",
експерт в проекти, базирани на апаратура от PILZ


Защо участието на компетентни електроспециалисти е от ключова важност за успеха на проектите за автоматизация?

Цялостните решения за автоматизация до ключ изискват силен професионален екип от електроспециалисти. Необходим е добър, подробен електро- и КИП и А проект, отговарящ на действащите български и европейски стандарти. Благодарение на професионалния ни екип, всички наши проекти отговарят на най-високите стандарти.

В текущата ситуация на влошени глобални доставки наличието на богато зареден собствен склад ни дава възможност да реагираме гъвкаво при влагането на компоненти както за наши проекти, така и за проекти на наши клиенти. Винаги се стремим да подбираме подходяща и качествена апаратура, която отговаря на съответната среда и технология, така че изпълнените от нас обекти да бъдат експлоатирани дългосрочно и безпроблемно.
Александър Савов, ръководител отдел "Електроконструктивен“

Навлизането на Индустрия 4.0 в света на серво задвижванията донесе много новости. Естествено, Ехнатон е в челните редици по внедряването им на практика в българската индустрия. Например, използването на изкуствен интелект за превантивна поддръжка и наличието на 1 Gbps мрежова свързаност са само част от нововъведенията в гамата Melservo J5 променливотокови серво системи на нашия партньор Mitsubishi Electric. Лесната и бърза диагностика, разнообразието от различни индустриално поддържани протоколи, взаимозаменяемостта с модели от предишно поколение прави серво системите удобни и лесни за поддръжка от потребителя. 

Александър Савов, ръководител отдел "Електроконструктивен“ 

 

Серво задвижванията са ключов елемент в решенията за автоматизация. Какви последни технологични новости предлага Ехнатон?

Навлизането на Индустрия 4.0 в света на серво задвижванията донесе много новости. Естествено, Ехнатон е в челните редици по внедряването им на практика в българската индустрия. Например, използването на изкуствен интелект за превантивна поддръжка и наличието на 1 Gbps мрежова свързаност са само част от нововъведенията в гамата Melservo J5 променливотокови серво системи на нашия партньор Mitsubishi Electric. Лесната и бърза диагностика, разнообразието от различни индустриално поддържани протоколи, взаимозаменяемостта с модели от предишно поколение прави серво системите удобни и лесни за поддръжка от потребителя.

Александър Александров, инженер по автоматизация

 

Какви са най-добрите практики в изграждането на системи с честотни задвижвания, функционални блокове, инвертори?

Изградена практика е изборът на честотни регулатори за съответната линия или машина да става по точни критерии, така че да бъде оптимален както като цена, така и като функционалност и производителност.

Създадени са различен тип библиотеки за функционално управление на честотни задвижвания от PLC в зависимост от приложението им, позволяващи точност и сигурност при работа на всеки отделен възел, управляван с инвертор. Такива са управление на въздуходувки, вентилатори, помпи, реверсивни двигатели за клапи и шибри, както и системи за позициониране при манипулатори и разпределители.

Освен възможности за управление на честотните преобразуватели, предлагани от Ехнатон, осигуряваме и решения за внедряване, автоматизиране и допълване на изградени системи с инвертори от клиентите ни. В зависимост от топологията и възможностите на обектите управлението на честотните регулатори може да бъде мрежово или аналогово с хардуерен контрол. 

Валентин Томов, инженер по автоматизация

 

Кой е най-комплексният проект или предизвикателство, което сте решили със SCADA система?

Без съмнение най-мащабният проект е за Дънди Прешъс Металс Крумовград ЕАД, рудник Ада тепе. Обхватът му е впечатляващ: над 25 000 точки за комуникация; комуникация с над 30 контролера; адресиране и конфигуриране на 250 мрежови инструмента; изграждане на многослоен информационен център с множество екрани и сървъри.

Целта на проекта бе да се постигне сигурно и надеждно наблюдение и контрол на всички компоненти, участващи в производствения процес при смилането, преработката и извличането на златен концентрат от рудник Ада тепе – Крумовград.

В резултат на проекта на Ехнатон бе постигната висока степен на резервираност на оборудването, която гарантира непрекъснато наблюдение и контрол на полевото оборудване. Производственият процес бе представен визуално с цел бързодействие и ефективност при възникване на аварийни събития. Добавени бяха автоматизирани алгоритми за намаляване риска от човешка грешка. Клиентът получи достъп до множество инструменти за трендове, анализ и отчети на основните технологични параметри. Като цяло се повиши значително ефективността на производството.

Проектът получи висока оценка от страна на партньорите ни от Schneider Electric, от индустриалния бранш, от екипа на Дънди Прешъс Металс. Оперативният директор на предприятието Любомир Хайнов благодари на Ехнатон за „…професионализма, за качествената работа, коректността и прецизното изпълнение“.

Владимир Кръстев, сертифициран експерт индустриален софтуер SCADA

 


 

 


www.akhnaton.biz

 

 


Вижте още от Автоматизация


Top