Защо Ехнатон е партньорът за роботизация на българската индустрия?

РоботикаФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 2/2022 • 11.04.2022

 

Списание Инженеринг ревю се срещна с екипите на фирма Ехнатон, реализиращи успешни интеграции на индустриални роботи и съпътстваща апаратура. Журналисти от специализираното издание попитаха специалистите за предизвикателствата през годините и за важните моменти при внедряването на робот в производствена среда.

Ехнатон има зад гърба си десетки успешни проекти с общо над 140 индустриални робота в България и чужбина. Успехът се базира на факта, че компанията разполага с водещи специалисти не само по роботика, а и по машинно зрение, задвижвания, PLC, HMI, комуникации, машинна безопасност. И затова може да осигури цялостни решения за роботизация, а не само части от тях. Ехнатон поддържа богато зареден склад с продуктите на водещи производители на роботи и компоненти за роботизирани решения, благодарение на което е в състояние да реализира комплексни проекти и да е в подкрепа на своите клиенти и партньори.

 

В последните години решавате комплексни задачи с индустриални роботи. Кой проект бихте отличили?

Вероятно един от най-комплексните ни проекти е свързан със зареждане на машини с ЦПУ, при които цикълът е под 1 мин. Изискването на клиента включваше подаване и ориентиране на детайлите, зареждане и разреждане с робот, автоматизиран визуален процесен контрол с камера, външен автоматизиран контрол на качество с камери. Краткият цикъл на машините и геометрията на детайлите бяха значително предизвикателство, но успяхме да решим поставените цели – подобрена производителност, по-добро качество в сравнение с ръчно зареждане, оптимизиране на човешките ресурси.

Николай Кривошиев, ръководител направление „Индустриални роботи“

 

Каква е важността на правилното електро изпълнение в един проект за автоматизация?

Цялостните решения за автоматизация до ключ включват и професионално електро изпълнение. В нашия екип имаме опитни квалифицирани специалисти и в двете области, което позволява лесно и бързо съгласуване при изпълнение на различните части и етапи на проектите. Извършваме всички дейности по изпълнението на дадена задача: от проектиране, включващо изготвяне на електрически схеми, чертежи на кабелни трасета, кабелни журнали, спецификации, монтажни чертежи и т.н., до изпълнение на ел. шкаф и изграждане на самата ел. инсталация на терен, според съгласуваното от нас задание на клиента и съответните стандарти.

В текущата ситуация на влошени глобални доставки наличието на собствен склад ни дава възможност да реагираме гъвкаво при влагането на компоненти както за наши проекти, така и за проекти на наши клиенти. Винаги се стремим да подбираме качествена апаратура, която отговаря на съответна среда и технология, така че изпълнените от нас обекти да бъдат експлоатирани дългосрочно и безпроблемно.

Александър Савов, ръководител отдел "Електроконструктивен“


Внедрили сте стотици системи за визуална инспекция. С какви задачи бяха свързани най-предизвикателните проекти, които сте реализирали успешно?

Бих казала, че през последните 11 години активна дейност в областта на машинното зрение променихме нагласата на индустрията в България, налагайки тази категория решения като достъпни, необходими, стандарт за качество, надеждност, репутация и съвместимост с регулациите. Освен че спечелихме доверието на клиентите с компетентност и професионализъм, създадохме и мрежа от партньори.

Сред най-интересните задачи, които мога да спомена, са:

  • Измерване XYZ размери на пинове на конектор с 3D камера;

  • Проверка на качеството на заварки и спойки с DeepLearning технология;

  • Контрол за микродефекти по силиконови детайли с DeepLearning технология;

  • Полуавтоматични станции за кримпване на компоненти и оценка качество, включваща визуална идентификация на детайла и съобразно това контрол за наличие на компоненти при асемблиране, контрол на позиция преди и след манипулации;

  • Система за проследимост, включваща идентификация на входящ и изходящ поток на 6 линии;

  • Системи за идентификация – четене на 2D DataMatrix кодове, маркирани чрез иглено набиванe или лазерно гравиране върху алуминиеви детайли;

  • Система за агрегация на вторични лекарствени опаковки – 12 системи;

  • Високоскоростни системи за идентификация и агрегация в логистиката – едновременно четене на 2D DataMatrix кодове, маркирани на кутии цигари с различна височина и ориентация в полезрение 600 х 400;

  • Системи за контрол на качество при технологичните процеси при производство на кондензатори. 


Илиана Айвазова, ръководител направление „Машинно зрение“


Какви изисквания за безопасност трябва да се спазят при внедряването на индустриален робот?

Европейската нормативна база дава добри теоретични и практически насоки за обезопасяването на един робот. Основни отправни точки са Директива 2006/42/EC относно машините, БДС EN ISO 12100 (Безопасност на машините), БДС EN ISO 13849 (Безопасност на машините. Части от системите за управление, свързани с безопасността) и БДС EN ISO 10218 (Роботи и роботизирани устройства – Изисквания за безопасност на промишлени роботи).

Обикновено проектирането включва обезопасяване на работния периметър със защитни прегради и врати (БДС EN ISO 14120), добавяне на допълнителни защитни съоръжения, например светлинни бариери (БДС EN ISO 13855), както и настройка на системите за безопасност на самия робот и съпътстващите го съоръжения като конвейери, колички и пр.

Съвременните индустриални роботи имат множество вградени функции за безопасност, но те придобиват смисъл само след анализ на цялостната система и правилната им настройка. При сработване на дадена функция за безопасност роботът ще спре с категория на спиране по смисъла на БДС EN 60204, но настройката и входните сигнали за тези функции са част от проектните задължения на системния интегратор.

Колаборативните роботи също се нуждаят от анализ и настройка на широк набор от функции на безопасност, за да се извлече максимумът от възможностите им, без да се излага на риск персоналът.

Димитър Максимов, ръководител направление „Безопасност на машини“


 

 

www.akhnaton.biz

 

 

 


Вижте още от Роботика


Top