Защо Ехнатон е партньорът за роботизация на българската индустрия?

РоботикаФирмени публикацииСпециален брой: Иновации в машиностроенето • 07.09.2022

 

Интелигентна автоматизация на процеси с иновативни роботизирани системи

Решението на съвременните проблеми и предизвикателства пред промишлеността се крие в интелигентната автоматизация на производствените процеси. Съвременните роботизирани системи са много по-продуктивни от ръчния труд, изплащат се в кратки срокове и имат минимална нужда от поддръжка. Резултатът е повече произведени детайли за по-кратко време с по-малко разходи.

Нашите експерти използват опита си от десетки проекти в България и чужбина, за да предоставят оптимално решение с надеждна апаратура, която работи заедно.

Ние знаем, че една роботизирана система трябва да служи вярно 24/7. Затова ангажиментът ни не приключва със самата инсталация, а продължаваме да се грижим за техниката с професионална периодична поддръжка и бърза реакция при нужда от сервиз. Нашите най-взискателни клиенти с поточни линии, като тези от автомобилния сектор, където всяко спиране е крайно нежелателно, могат да потвърдят това.

Приложения – асемблиране на компоненти; сортиране, пакетиране и палетизиране; зареждане на машини; контрол на качеството; нанасяне на лепило/грес/уплътнител по контур; монтаж на електроника; полиране и шлифоване и други в множество индустриални сектори.

 

Инспекция, идентификация и проследимост в индустрията

С повече от 100 внедрени системи, разработени да се справят и с най-предизвикателните приложения в индустрията, ЕХНАТОН е една от първите инженерингови фирми, които реализират проекти за машинно зрение в България. В качеството ни на ASP – Automation Solution Provider, работим в тясно партньорство с Cognex – лидер в технологиите, продуктите и решенията за машинно зрение в индустрията.

На базата на технологичната експертност на Cognex и инженерния опит на нашия екип в направление „Машинно зрение“, обучаваме, съдействаме и консултираме машиностроители, системни интегратори и крайни клиенти в процеса на развой и внедряване на иновативни системи за визуална инспекция, идентификация, проследимост, измерване и направляване на индустриални роботи.

 

Безопасност на машини

Ехнатон е дългогодишен доставчик на услуги и проекти за постигане на съответствие с изискванията на Директивата за машини 2006/42/ЕС и полагане на СЕ маркировка.
Екипът ни от сертифицирани инженери, в партньорство с един от водещите производители в тази сфера – фирма PILZ, е натрупал завиден опит в изграждането на цялостни решения за автоматизация и безопасност на машини. Услугите, проектите и обучението, които предлагаме, са в подкрепа на производителите и потребителите на машини, за постигане на съответствие с изискванията на Директивата за машини 2006/42/ЕС и полагане на СЕ маркировка.

Работният процес преминава през следните етапи:

  • Оценяване на риска – идентифициране на съществуващите опасности

  • Концепции за безопасност – изготвяне на интелигентна и рентабилна концепция за безопасност

  • Проект за безопасност – проекти за безопасност в жизнения цикъл на машината

  • Изпълнение – определяне на необходимото и постигнатото ниво на изпълнение на функциите за безопасност

  • Валидиране – валидиране на мерките за безопасност и функциите за безопасност, свързани със системата за управление.

 

Ние от фирма ЕХНАТОН

сме водещи експерти в индустриалната автоматизация. Нашата мисия вече 25 години е да създаваме цялостни инженерингови решения, базирани на професионализъм и партньорство с най-добрите световни производители.

Основен подход в нашата работа е осигуряване на качество, коректност и прецизност в изпълнението.
Силата на компанията са нейните експерти, специалисти, професионалисти – със своите знания, експертиза, постоянно усъвършенстване, развитие, квалификация.


 
www.akhnaton.biz

 

 

 

 

 

 

Top