Заводът на Festo в България с награда за висока ресурсна ефективност

АвтоматизацияНакраткоСп. Инженеринг ревю - брой 9/2019 • 09.01.2020

Заводът на Festo в България с награда за висока ресурсна ефективност

Глобалният производствен център на Festo в София бе отличен с награда за lean и екологосъобразно управление за 2019 г. Заводът е награден в категорията “Общо производство” за внедряването на т. нар. OPEX (Operational Excellence – върхови оперативни резултати) подход за организация на потоците на стойността и с оглед на постигнатия успех в това отношение.

“Наградата е признание за обединените усилия на всичките ни служители в София. Тя е доказателство, че сме на правия път към идеалната организация на потоците на стойността. Необходимите ресурси по веригата на стойността и отговорността за производството на дадени продуктови групи са разпределени сред автономни екипи в рамките на завода”, коментира Калин Добрев, отдел “Електроника и задвижвания” в България.

Журито е впечатлено от начина, по който производственият център внедрява еко елементи като интегрална част от визията си и използва ресурсната ефективност като конкурентно предимство – с високо мотивирани екипи, фокусирани върху намаляването на загубите във всички зони по продължение на веригата на стойността, както и от постигнатите в много кратък срок отлични резултати. Призовете Lean & Green Management Award се връчват за осми път от консултантските компании Growth Consulting Europe и Quadriga Consult.

ЕКСКЛУЗИВНО

Top