Заводът на Винербергер в Луковит разполага с последно поколение технологично оборудване

Начало > Във Фокус > Сп. Инженеринг ревю - брой 6/2015 > 18.12.2015

Заводът на Винербергер в Луковит разполага с последно поколение технологично оборудване
Заводът на Винербергер в Луковит разполага с последно поколение технологично оборудване

Винербергер отпразнува наскоро своята 10-годишнина от стартирането на бизнеса си в България. “През призмата на почти 200-годишната история на австрийската компания-майка, местното дъщерно дружество е все още едно “малко детенце”, което постепенно и сигурно расте, укрепва, иска да знае, може и прави все повече неща”, коментира Атанас Буглов, управител на Винербергер и член на сдружение “Български съюз на керамиците”.

“Активната си търговска дейност започнахме през 2005 г. с внос на продукти Porotherm от Румъния и Унгария, където бяха най-близките заводи на Винербергер до нашата страна. Въвеждайки на пазара един нов продукт, а именно голямоформатните керамични блокове с вертикални кухини, непознати тогава за по-голяма част от строителите у нас, ние се чувствахме донякъде като “будители” в строителния бранш.

Предизвикателството беше голямо, недоверието към иновативния за България продукт също. С много усилия и всеотдайност обаче, с помощта на нашите партньори, които в началото бяха малобройни и предпазливи, ние постепенно изградихме основите на това, което в момента е Винербергер ЕООД – безспорен лидер на пазара на градива в България. След като основите бяха здраво положени, дойде време и за следващите стъпки - както се казва, “апетитът идва с яденето”.

През 2005-2006 г. строителният пазар растеше с бързи темпове и за всички във Винербергер беше ясно, че обслужването му чрез внос на продукция от чужбина може да е адекватно решение само в краткосрочен план. Така че през 2006 г. купихме завода в гр. Луковит, реконструирахме го за по-малко от година, а от есента на 2007 г. вече продавахме на пазара собствено българско производство на висококачествени продукти с марка Porotherm.

Поетапно започнахме да произвеждаме всички необходими ни продукти, съобразени със спецификите на българския пазар и строителни традиции, като някои от тях дори бяха специално разработени за нас. Същевременно добавихме към продуктовата палитра търговски стоки и аксесоари, които пасват на стратегията ни да доставяме “решения и системи от строителни материали”.

Дейността ни в момента обхваща всички процеси - от производството, въвеждането на пазара и сертифицирането, търговията и техническото консултиране при проектиране и производство на широка гама системи от керамични изделия с марките Porotherm и Terca (внос)”, допълва той.

Заводът и изборът на локация
По думи на компанията, предпоставките за избор на Луковит като място за завода са няколко. Първо – близостта на града до София, която като столица на страната, винаги е била един от основните строителни пазари.

Второ, в страната има много находища на глина, от която биха могли да се изработват продукти с дебели стени и малка кухинност – тухли тип “единичка” или “четворка”, такива, каквито произвеждат всички местни производители. “В Луковит открихме находище на изключително качествена глина, от което без проблеми да се изработват нашите тънкостенни блокове с нужното качество. Освен това, самото находище е с изключително голям резерв на суровини за развитие в бъдеще време.

Още нещо – при много фабрики самото находище на суровини се намира на километри от завода, което налага използването на автотранспорт, а в Луковит находището е на метри от производството. Това разположение ни даде възможност доставката на глина до завода да се извършва с гумено-транспортна лента, а не с камиони. Последното е съществена предпоставка за намаляване на замърсяването на околната среда, което пък е водещ принцип в бизнес стратегията на Винербергер.

Важно предимство е фактът, че вече е изградена газопреносна мрежа в района и затова компанията се възползва от възможността да използвам природен газ като основно гориво без да се налагат допълнителни инвестиции. Реално, този начин на производство ни прави най-екологично отговорният производител на керамични тухли в България, тъй като масовото производство е с други горива – въглища, кокс, мазут и т. н., но не и газ.

Всичко тези характеристики предопределиха избора ни на гр. Луковит за първия завод на Винербергер в България. Реализацията на проекта пък създаде трайна заетост и оказа положително въздействие върху инвестиционния климат в община Луковит”, разказва управителят на Винербергер.
Заводът в Луковит е

първият завод от най-ново поколение “мега заводи”
на Винербергер, не само на Балканите, но и в Европа, отговаряйки на последните стандарти за енергийна ефективност, опазване на околната среда и здравословни и безопасни условия на труд. Инженерният и технологичен проект са разработени от инженеринговия отдел на компанията във Виена. Доставчици на оборудването са водещи европейски фирми.

На производствена площ от 14 000 м2 са разположени машини и съоръжения последна генерация. Технологичният процес е изцяло автоматизиран – всички етапи на производството се реализират с процесори и контролери, като тежките за човешкия фактор дейности се извършват от роботи.

Пещта и сушилните са специално проектирани, за да гарантират максимална енергийна ефективност при минимални емисии. Изпичането на тухлите е изцяло с природен газ като гориво.

Винербергер ЕООД въвежда система от оборотни палети за многократна употреба с цел намаляване разходите за дървесина като опаковъчен материал, давайки своя принос за опазване на горския фонд в регионален и международен аспект. Контролът на качеството на продукцията се упражнява непрекъснато в собствена, модерно оборудвана лаборатория.
От компанията коментират, че

керамичната индустрия изисква големи първоначални инвестиции
със сравнително ниска последваща възвръщаемост. Едновременно с това поради спецификата на суровините и технологията тя е енергийно интензивна индустрия. Поради това Винербергер и на корпоративно, и на местно ниво е фокусиран върху намаляване на консумацията на енергия респективно на въглеродните емисии.

“Основните ни приоритети са оптимизиране на енергията, използването на алтернативни и екологични добавки, които да подобряват качеството и строително-физичните характеристики на продуктите и да предлагаме на клиентите системни решения и допълнителни услуги.

За целта от няколко години Винербергер България целенасочено инвестира в развойна дейност, внедряваме иновативни решения и се стремим да предлагаме на нашите клиенти все по-технологични продукти с високо качество, отлични топло-, звуко- и якостни показатели.

Само бъдещето ще покаже дали има реални граници за това непрекъснато развитие”, заявяват в заключение от Винербергер.Ключови думи: Винербергер, Porotherm, Terca, керамични блокове, производство на тухлиTop