РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Zehnder Pumpen, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Специално: ВиК ИНФРАСТРУКТУРА, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Zehnder PumpenZEHNDER продукти за напорно отводняване - икономическа алтернатива на гравитационните канализационни системи Какво представлява напорното отводняване? Под метода напорно отводняване се разбира мрежа за напорно отводняване, представляваща система от множество разпръснати отделни отдалечени обекти, източници на отпадъчни води, свързани чрез общ напорен тръбопровод към гравитачна канализационна система или директно към комунално-битовите ПСОВ. При този метод се използват високоефективни помпи, съоръжени с елементи за раздробяване, управлявани от електронни контролери, монтирани в компактни готови помпени шахти, свързани посредством напорни тръбопроводи чрез тръби от ПЕ с малки сечения. Обикновено използваните напорни линии са с диаметър 50/65 mm. Това дава предимства на този метод, правейки го в много голяма степен независим от условията на терена, а преодоляването на разстояния от 2000 метра и повече е лесно и икономично решение. Какви са възможните приложения  Изграждане на канализационна система в населени места без такава или такива с налична само дъждовна канализация  Свързване на отделни, отдалечени несвързани къщи или групи от къщи, хотели вилни селища, които са отделени от канализацията от налични препятствия, както и на цели части/квартали от населени места. Най-общо навсякъде, където конвенционалното гравитачно отводняване е невъзможно, по една или друга причина, но най-силният мотив за избор на напорните канализации е финансовия – това е наполовина по-евтина алтернатива. Предимства  при нови планирания, тръбопроводите за отпадъчни води и тези за питейни могат да бъдат положени в общ изкоп  бързо и значително по-лесно изграждане, благодарение на тесни и недълбоки изкопи  за полагането на напорните тръбопроводи е достатъчна и по-лека и малогабаритна техника респ.  многократно по-ниска стойност на изкопните дейности  минимални затруднения за трафика и обществения транспорт  лесни и ниски по себестойност дейности по монтажа на помпените станции  разходите по изграждане на напорна канализационна система са 50% от тези за конвенционалната гравитачна канализация  годишен разход за електроенергия за 4 членно домакинство около 15 лв/година. Основен елемент на напорните канализационни системи са Напорните станции по технология ZEHNDER. Техническото оборудване се състои от една или две взривозащитени потопяеми моторни помпи, оборудвани с режещ нож и необходимите арматури като спирателен и възвратен клапан, както и контролер. FPS-K помпена станция Помпа ZEHNDER с дробилен механизъм Контролен уред Изработена от ПЕ, тя е много лека и се инсталира ръчно. Например при трудно достъпни зони като задни дворове, дълбочина на вграждане до 3,5 m, пригодена и за вграждане под пътни платна с капаци на улични шахти до клас на натоварване D. Съществена особеност на помпените станции ZEHNDER е присъединителният механизъм. Чрез него дори и при пълна шахта, помпата може да се вдига или потапя. Помпените контролери на ZEHNDER са здрави, надеждни и оборудвани с LCD дисплей за показване на експлоатационни данни и съобщения за грешки. Освен това в контролера е интегрирана алармена система. ZEHNDER предлага и серия продукти компактни повдигащи помпени станции, които освен част от едно по-голямо инфраструктурно решение, каквото е цялостната канализационна система, могат да се прилагат и в единични случаи, за единични къщи или малки хотели, респ. няколко къщи или малки хотелски комплекси. Тези помпени станции, макар и компактни по размер, са оборудвани с надеждни центробежни помпи с дробилен нож и контролер. В заключение: В Европа са изградени десетки такива цялостни решения. На българския пазар в този бранш има представени и други фирми. Нашето място ние търсим сред най-добрите, предлагайки продукти, гордо носещи етикет «качество, произведено в Германия».

Top