Зелената визия "Go Green" на Mazak цели да намали емисиите на CO2 при клиентите

МашиниФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 6/2023 • 27.09.2023

2 при клиентите | сп. Инженеринг ревю 1">
2 при клиентите | сп. Инженеринг ревю 2">

 

На база на вече наложеното положително влияние върху промените в околната среда чрез инвестиции в големи инсталации със соларни панели, както и фокусираните усилия за намаляване на енергийната консумация, визията "Go Green" на Mazak понастоящем се концентрира върху подобрения през целия жизнен цикъл на машините в полза на нашите клиенти. Крайната цел е машините на Mazak да имат четири пъти по-голяма ефективност при опазване на околната среда през 2030 г. в сравнение с референтната 2010 г.

По-малък въглероден отпечатък и оптимална енергоконсумация

Инициативата "Go Green" има два аспекта по отношение на технологията на металообработващите машини. Оборудването се конструира така, че да се намали неговият текущ CO2 отпечатък. Също така се цели собствениците на машини да водят записи, да анализират и да оптимизират своята енергийна консумация, с оглед на това да имат данни за точния въглероден отпечатък за всеки детайл, произведен на машината.

В новите машини на Mazak са интегрирани група от мерки за реализиране на енергийни спестявания. Следващото поколение вертикален обработващ център за едновременни 5-осни обработки VARIAXIS i-800 NEO предлага възможности за по-бърза, но по-компактна машина. В допълнение в конструкцията са внедрени подобрени технологии за намаляване на текущите CO2 емисии с 22,7% в сравнение с предишния модел.

Въглеродният отпечатък през целия жизнен цикъл измерва общите парникови емисии на продукта, от добиването на суровините, производството, дистрибуцията, употребата и евентуалното предаване за рециклиране. Например, по данни на Carbon Trust, среден размер автомобил ще произведе 25t CO2 през живота си, от които приблизително 5,6t са генерирани по време на производствения процес.

Измерените емисии на CO2 през целия жизнен цикъл на потребителските стоки постепенно се прехвърлят през веригата на производствени доставки до собствениците на машини. В основата си традиционната калкулация на "цена + доставка" вероятно ще стане "цена + доставка + CO2 отпечатък".

 

Мониторинг в реално време със Smooth Energy Dashboard

За да помогне на потребителите на машини Mazak разработи група от продукти за измерване на CO2. Smooth Energy Dashboard е измервателна опция за мониторинг в реално време на използването на електроенергията, която предоставя на потребителите на машини информация за нивото на енергопотребление, заедно с CO2 отпечатъка.

Хибридни машини за по-висока устойчивост

Зелената инициатива "Go Green" също така включва серията от хибридни машини на фирмата, която комбинира последователните производствени процеси върху една машина, за да намали разходите и въздействието върху околната среда. Групата от хибридни многофункционални машини вече включва производство с добавяне на материал, фрикционно заваряване и зъбообработки.


www.bimextools.com

 

 

 

 


Вижте още от Машини


Top