ZINSER се фокусира върху разработването на съвременни управления

Начало > Машини > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 3, 2014

През своето 116-годишно съществуване фирмата ZINSER винаги е имала два основни приоритета: да изпълнява всички технически изисквания на своите клиенти и да прилага винаги най-новите и модерни технически решения.

Изпълнявайки тези приоритети, се стремим да предложим на нашите клиенти най-подходящата водеща машина, окомплектована със съответния плазмен токоизточник, отговарящ на технологичните им нужди, независимо дали се касае за плазмено рязане на ниско-, средно-, или високолегирана стомана; листов материал и/или тръби.

Не е тайна за никого, че компанията ZINSER не произвежда плазмени токоизточници, а влага такива, произведени от водещите фирми в света.

Това е и основната причина фирмата да разработва нови управления за своите машини, които да бъдат напълно съвместими с непрекъснато увеличаващите се технологични възможности на плазмените токоизточници, а също така и намаляване до минимум на човешкия фактор при изпълнението на съответното задание.

Това води, разбира се, и до подобряване на техническите параметри на самата машина като например пълната автоматизация на височинния контрол на плазмената горелка - един от основните фактори за качеството на детайлите при плазмено рязане.

Забелязва се увеличено използване на дебелостенни тръби както от ниско-, така и от високолегирана стомана, които трябва да бъдат не само изрязани, но и скосени за последващо заваряване. Поради тази причина фирмата ZINSER предлага машини, които могат да обработват, включително и подготовка за заваряване (скосяване), не само листова стомана, а и тръби.

Беше създаден качествено нов компактен, лек и високоскоростен агрегат за рязане и скосяване включително на ъгли, по-големи от ±45?. Това, от своя страна, доведе до необходимостта от използването на по-мощно управление и специализиран софтуер с огромна база данни - около 9000 параметрични изречения, описващи геометрията и технологията както при вертикално, така и при наклонено рязане за скосяване.

Световната премиера на тази комбинация бе на специализираното изложение Schweissen und Schneiden в Есен, Германия, през месец септември 2013 г.

инж. Петър Георгиев,
Окси КонсултКлючови думи: ZINSER, плазмено рязане, плазмени токоизточници, високоскоростен агрегат за рязане и скосяване, Окси КонсултЕКСКЛУЗИВНО

Top