ЗКИ-Волта участва в някои от най-значимите екологични проекти в страната

Във ФокусСп. Инженеринг ревю - брой 9, 2013

Фирма ЗКИ-Волта е създадена през 2003 г. в гр. Димитровград с основен предмет на дейност производство на каучукови смеси; производство на гумени и метално-гумени пресови изделия; конфекциониране и гумиране на съдове и съоръжения за защита от корозия; заварки на тръби от полипропилен (PP) и политетрафлуороетен (PTFE); ламинация на тръбопроводи с GFK, шахти и канали с ненаситени полиестерни смоли усилени с фибростъкло; огне- и химикоустойчива защита на базата на специални бои, лакове и смоли.

„Благодарение на дългогодишния си опит и традиции заемаме челно място сред производителите в българската каучукова индустрия”, коментират от компанията. „Мисията ни да продължим своето професионално развитие, върви ръка за ръка със стремежа ни за опазване на околната среда”, допълват те.

В тази връзка ЗКИ-Волта участва в някои от най-мащабните проекти за опазване на околната среда: рехабилитация на сероочистващи инсталации (СОИ) на блокове 1 – 4 и 5 - 6 при ТЕЦ Марица изток 2.

В началото на 2013 г. е реализиран проект 2ИПП-02-7/11.11.2011 г. Повишаване конкурентоспособността на ЗКИ-Волта ООД чрез внедряване в производството на иновативен продукт по ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013. По този начин се въвежда в експлоатация

съвременна полуавтоматична линия за производство на каучукови смеси
с капацитет от 1100 т годишно, състояща се от: смесител закрит тип (Бембер) 72 л с производителност 400 кг/час; фестонен охладител; гилотина за рязане на различни видове каучукови бали; тегловни везни. Компанията разполага и със смесител открит тип 1500 х 600 с производителност 3000 кг/денонощие, а и открити каучукови смесители за цветни каучукови смеси тип 600 х 300 мм.

С горепосочените смесители се задоволяват нуждите на фирмата и има необходимите капацитетни възможности за производство на различни по асортимент и свойства каучукови смеси за клиенти. Видовете смеси се определят от изискванията и предназначението им и биват – абразивоустойчиви, маслоустойчиви, бензиноустойчиви, киселиноустойчиви, смеси устойчиви на основи, смеси устойчиви на високи температури и др.

Почистване на металоконструкции чрез пeсъкоструене
Пeсъкоструенето представлява процес, при който абразивни частици се ускоряват чрез сгъстен въздух. Технологията се прилага за почистване на метални конструкции и елементи от ръжда, боя или други покрития, наслоени по тях, с последващо гумиране или нанасяне на антикорозионни покрития.

Хидробластиране
Извършва се с водна струя, при налягане около 3000 bar за сваляне на старо гумено или антикорозионно покритие. По този метод не се отнема от метала на съоръжението.
Гумиране на едрогабаритни метални съоръжения за минната, циментовата и други отрасли на промишлеността. Гуменото покритие може да бъде абразивоустойчиво, киселиноустойчиво, устойчиво на високи температури, в зависимост от работните условия.

Производствените цехове са оборудвани със следните машини и съоръжения: екструдер Ж90 мм HODOS; екструдер Ж100 мм HODOS; екструдер Ж120 мм STREINER; автоклави за вулканизация с пряка пара: O1400 / L3300 мм; Ж2200 / L10 000 мм; Ж3300 / L6500 мм; хидравлични преси: 400 х 400 мм; 800 х 800 мм; 1000 х 1000 мм; 1200 х 1200 мм; 1200 x 2550 мм - 1000 тона; каландрова линия, състояща се от тривалов каландър, на който се профилират каучукови смеси с дебелина от 1,0 до 15,0 мм и ширина до 1400 мм; преса за непрекъсната вулканизация с гореща пара, на която могат да се произвеждат гумени и гумено–текстилни пластини с различни размери – от 1 мм до 12 мм дебелина и широчина до 1200 мм; струг – с възможности на механична обработка на детайли до Ж2000 мм и дължина до 6500 мм с тегло до 20 000 кг.

Цеховете са оборудвани с необходимите повдигателни и помощни съоръжения, маси за конфекция и дублаж на каучукови смеси.

Лаборатория за качествен контрол
Фирмата разполага с лаборатория съгласно ISO 9001:2000, за качествен контрол, оборудвана с: динамометър за универсални изпитания на каучукови смеси” на фирма TINIUS OLSEN (за определяне на следните физико-механичните показатели: якост на опън, относително удължение и модул); реометър (определя устойчивостта и вулканизационните характеристики на каучуковите смеси); твърдометър WAS OSA на фирма WILSON (измерва твърдост по Шор А на каучукови смеси); ИЗОТЕСТ – ISOTESTER – 3P (-F) на фирма ELMED (за проверка целостта на гумената облицовка – проверка на наличието на течове и пукнатини); аналитична везна WPS 510/C/2 на фирма RADWAG с обхват 20 мг до 510 гр (за определяне теглото на пробните образци и каучукови смеси); уред за определяне на изтриваемостта на каучуковите вулканизати тип Шопер – Шлобах; генератор за производство на водна пара с налягане до 1,2 Мра.

ЕКСКЛУЗИВНО
Top