ЗММ България Холдинг: ЗММ България предлага голямо разнообразие от универсални и тръбонарезни стругове и стругове с ЦПУ

Във ФокусСп. Инженеринг ревю - брой 4, 2015

Продуктовата ни гама напълно отговаря на заложените критерии при проектите за модернизация на машинния парк с европейско финансиране. Успешното представяне на продукцията на ЗММ България в над 80 страни в света и големият брой удовлетворени клиенти дават гаранции на българските производители, че могат да обновят производствения си машинен парк с наши машини, посредством способите за финансиране по ОПИК.

Участието в програмите е реална възможност за техническо обновление на малките и средни компании чрез реализиране на по-мащабни инвестиционни проекти, за които средства обикновено не достигат.

Не винаги обаче най-скъпите машини са най-подходящи. Изборът на такъв тип машини изисква високо техническо ниво на компанията, изразено в организация и подготовка на производството, подходяща сложност и серийност на изработваната продукция, инструментално и контролно оборудване, софтуерно осигуряване, подготвени кадри и др. Пренебрегването на тези фактори може да доведе до проблеми, както и до допълнителни разходи.

Покупката на продукт с неясен произход, с ограничени технологични възможности, без пълноценен сервиз отново предопределя незадоволителен резултат на инвестицията.
Ние от ЗММ България сме в състояние да предложим голямо разнообразие от стругове като размери и ниво на технологично надграждане, даващи възможност за оптимален избор.

И всичко това в условията на непосредствена близост до производството на клиента, изразено като сервиз и цялостна технологична подкрепа. Опитни специалисти от завода ни в гр. Сливен са в състояние да окажат съдействие, от дефиниране на необходимото оборудване, до успешното внедряване на производствената мощност и доказване нейната целесъобразност.

В случаите, когато се решават проблеми в ремонтната сфера, поддръжката или единичното производство, добре познатите модели универсални стругове на ЗММ България са в състояние успешно да решат производствените задачи на добра цена. Същите могат да бъдат оборудвани с разнообразна екипировка, с цифрова индикация и честотно управление на оборотите за по-удобно опериране и по-добри резултати.

Нашите тръбонарезни модели стругове, универсални и с ЦПУ, с максимално голям диаметър на отвора на шпиндела, успешно решават специфични задачи в преносната система.
Необходимостта от технологично оборудване, за решаване на завишени изисквания по отношение на сложност и серийност, можем да удовлетворим с модели стругове с циклово управление.

Този тип управления дават възможности за постигане на по-висока производителност и сложност на обработките, съизмерима със струговете с ЦПУ. Цикловите стругове не изискват специализирани познания по програмиране. Резултатът от работата на тези машини е толкова атрактивен, колкото и цената на машините.

Необходимостта от обезпечаване на производствени задачи с висока сложност на детайлите и увеличена серийност може да бъде решена с моделната гама стругове с ЦПУ с насоченост за обработка на големи диаметри. По желание на клиента машините могат да бъдат оборудвани с въртящи позиции за изпълнение на пробивно-фрезови обработки.

Използването на системите за управление на фирмите SIEMENS, FANUC, FAGOR, лагерите на SKF, FAG, NSK, и други елементи от реномирани производители са гаранция за високи експлоатационни показатели и ефективна и сигурна работа с нашите машини.
Димитър Бекриев, директор "Техническа Дирекция", ЗММ България Холдинг АД

ЕКСКЛУЗИВНО
Top