РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ЗММ - България Холдинг, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Специален брой: Иновации в машиностроенето, 2022

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЗММ - България ХолдингLS600M

Цикличнa стругова машина

Част от продуктовата гама на ЗММ България Холдинг. Системата за управление се базира на контролера Schneider Magelis, като програмният модул е разработен изцяло от инженерния екип на ЗММ Сливен.

Стругът дава възможност на оператора за избор на ръчен, автоматичен или комбиниран режим на работа, с което се постига по-прецизна обработка на детайла и гъвкавост при смяна на операциите.
Ръчният режим на работа на LS600M е аналогичен на универсален струг с инверторно управление, оборудван с цифрова индикация.

Автоматичният режим на управление повишава производителността на машината. Интуитивният софтуер позволява на оператора без усилие да програмира работните операции и цикли до постигане на завършен детайл. Възможност за настройка на подаванията както механично, така и цифрово (чрез touch screen дисплея).

LS600M комбинира предимствата на универсалните и цифровите стругове, като простите детайли се обработват далеч по-ефикасно, а сложните детайли – по-бързо и по-лесно.


ул. Фритьоф Нансен 37А, ет. 8
София, 1142, Т.: 02 981 07 53
office@zmmbulgaria.com
www.zmmbulgaria.comTop