Home >New issue 7/2022

issue 7-2022

  READ THE ISSUE ONLINE

ALL ARTICLES | ARCHIVE

НАШИТЕ ИЗДАНИЯ

17 години след основаването си, списание Инженеринг ревю е воде-щото у нас периодично издание за индустриални технологии и продук-ти. Уникално за България, списанието е надежден и уважаван източник на актуална техническа, продуктова и браншова информация от областите.

 

17 години след основаването си, списание Инженеринг ревю е воде-щото у нас периодично издание за индустриални технологии и продук-ти. Уникално за България, списанието е надежден и уважаван източник на актуална техническа, продуктова и браншова информация от областите.

 


Top