September 8-9 - Mechanics Days in Varna


На 8 и 9 септември т. г. в МДУ Ф. Ж. Кюри, курорт Св.св. Константин и Елена край Варна ще се проведат традиционните Дни на механиката. Събитието включва Национална конференция по машиностроене и машинознание, Национален семинар по динамика на механични системи, Национална конференция по ТММ и Национален семинар по механика на непрекъснати среди (механика на флуидите, топло- и масообмен).

Националната конференция по машиностроене и машинознание се организира от Националния комитет по теория на механизмите и машините  за пети пореден път.  В мероприятието участват специалисти от всички технически висши училища и БАН.
New issue 2/2019

issue 2-2019

ALL ARTICLES | ARCHIVE

TOP INTERVIEWS

... more

... more

... more

... more

... more

... more

... more

... more

Top