Инженеринг ревю бр. 4/2023

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ юни 2023 39 механични системи преди пълненето им с продукти. Това може да включва кенове, бутилки и др. Сгъстеният въздух може да намери приложение и за вакуумното запечатване на пакети след пълненето им. С помощта на сгъстен въздух може да се премахнат остатъците от хранителни продукти по поточната линия. Това е често срещана практика в пекарните, където сгъстен въздух се използва за почистване на трохи от оборудването и печивата. Предизвикателства Влагата е основен проблем за безопасността при използването на сгъстен въздух в хранително-вкусовия сектор. Компресираният въздух трябва да бъде изсушен добре, за да се отстрани влагата, която в противен случай може да доведе до микробиален растеж в тръбните елементи на компресора. При използването на сгъстения въздух тези замърсители ще попаднат върху хранителните продукти или опаковките. Съдържащият излишно количество влага сгъстен въздух може да причини микробиален растеж и директно върху хранителните продукти. Компресорите трябва да използват филтри, за да се гарантира, че маслените частици се отстраняват от въздуха. Наличието на маслени пари във въздуха в едно производствено предприятие е често срещан проблем. Те трябва да бъдат премахнати във възможно най-висока степен. В случая на сгъстен въздух, който влиза в директен контакт с храните, допустимото количество маслена пара е 0,01 mg/m3. Сгъстеният въздух може да съдържа и твърди частици, които могат да доведат до замърсяване, ако бъдат пренесени върху хранителните продукти. Те могат да бъдат частици от покритието на роторите, компресора или други вътрешни механизми. Прах и други частици също постъпват по естествен път в компресора и трябва да бъдат отстранени чрез филтри. Избор на компресор Независимо дали става въпрос за ново или за вече функциониращо предприятие, изборът на компресор може да е трудна задача. Затова е важно операторите да разберат различните ползи и предизвикателства, които предлагат компресорите, преди да се вземе решение. След като се определи необходимостта от компресор, трябва да се разбере кои процеси изискват сгъстен въздух, в какви количества и при какво налягане. Ако се започва отначало, може да се проведат консултации със завод с подобен мащаб и да се види какво решение върши работа там. Може да се започне и чрез проверяване на количествата въздух, от които ще се нуждаят различните машини, и кога ще бъдат използвани те. Най-вероятно няма всички машини да бъдат в експлоатация по едно и също време. Ако се извършва оптимизация на функциониращ завод, за определянето на профила на търсене може да спомогне провеждането на одит на сгъстения въздух. Това включва количествата компресиран въздух, които се използват, допълнителния капацитет, с който се разполага, и измененията в търсенето в рамките на различните смени и дни от седмицата. Това проучване ще спомогне да се определи необходимият капацитет на компресора и дали някои приложения няма да се повлияят благоприятно от допълнителни функции. Например, ако едно приложение се нуждае от впръскване на въздух на всеки 15 минути, би било от полза добавянето на резервоар за сгъстен въздух. В допълнение, ако предприятието разполага с два или повече компресора, чиито цикли не съвпадат, използването на главен контролер може да спомогне за комуникацията между тях, както и с другото оборудване за сгъстен въздух, за да се определи дали всеки компонент функционира нормално. След това трябва да се обърне внимание на разположението на компресорите – дали за тях има отделно помещение или просто са в някой заден ъгъл на завода. С цел осигуряване на надеждна и ефективна работа трябва да се вземат предвид вентилацията на помещението, разстоянията между оборудването и цялостната среда в компресорното помещение. Ще има ли достатъчно свободно пространство около компресора? Компресорът отдалечен ли е от процеси, генериращи големи количества топлина? Къде ще бъдат входните и изходните въздуховоди? Ще е необходимо ли закупуването на допълнителни елементи като охладителна водна кула, която може да заеме още пространство? Вентилацията достатъчна ли е?

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3Mjk=