Инженеринг ревю бр. 4/2023

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ юни 2023 49 машини коление, който разполага с голям капацитет. Макар себестойността на подобна система в редица случаи да изглежда значителна, капиталовложението обикновено е с кратък срок на възвръщаемост, а в дългосрочен план реализираните ползи многократно надвишават разходите. В резултат от внедряването на високоефективна палетообръщаща машина се постига координиране и оптимизиране на работните процеси с елиминиране на множество излишни етапи, рискове и разноски, намалява се обемът на бракуваната продукция и се съкращава периодът, необходим за подготовка и изпращане на стоките към етапа на дистрибуция. Допълнително предимство, което осигуряват специализираните системи, е възможността да се освободи значителен човекоресурс от изпълнението на тежки, повторяеми и рискови дейности и да се използва потенциала му за по-стратегически цели в бизнес развитието на предприятието. Така намаляват и разходите за изплащане на обезщетения за трудови злополуки и увреждания. Още едно от бюджетните пера може да бъде значително оптимизирано с инвестицията в палетообръщач и това са средствата, необходими за закупуване и поддръжка на палетите. С използването на автоматизирана система реално е необходим по-малък брой платформи, които се поддържат в изправно състояние благодарение на възможностите за незабавното им извеждане от експлоатация при счупване – преди да са настъпили допълнителни щети по конструкцията им. Ръчното товарене, завъртане и накланяне на палетите или обработката им посредством високоповдигач крие сериозен риск от срутване на недобре подсигурените купчини, изпускане на товарите и тяхното сериозно повреждане. Подобни рискове при специализираните палетообръщащи системи са напълно елиминирани. В допълнение капацитетът за обработка на даден брой платформи на ден значително се увеличава с внедряване на решение от типа „всичко в едно“, което позволява извършване на различни действия с палетите, а не само товарене и разтоварване. Така вместо операциите по натоварване, обръщане и препозициониране да бъдат разделяни на отделни работни станции, ангажиращи повече пространство и ресурси, те могат да бъдат извършвани бързо и ефективно накуп. Нещо повече – като алтернатива на ориентирането на съответните тежки или обемни обекти един по един, с палетообръщач те могат да бъдат завъртани накуп, което пести допълнително време. Възможността на тези системи да работят с различни типове платформи и палети по различни стандарти, както и да превключват в съответния режим в реално време – без необходимост от спиране на технологичния цикъл и допускане на нежелани престои, значително и в съвсем кратки срокове повишава ефективността на предприятието, което директно и незабавно кореспондира с по-голям капацитет за обработка на поръчки и по-голям обем издадена за дистрибуция продукция за единица време. Сред най-подходящите за автоматизиране посредством палетообръщаща машина приложения в съвременната промишленост са такива в хранително-вкусовия и бутилиращия сектор, логистиката и дистрибуцията, фармацевтичния отрасъл, производството на строителни материали, печатарската индустрия и др. Товарите от входящия поток могат лесно да бъдат прехвърляни от евтините транспортни палети върху специализирани за конкретното производство платформи, например пластмасови или алуминиеви (позволяващи почистване/стерилизиране), сглобяеми стелажни платформи, палети с нестандартни размери и дизайн и др. Палетообръщачите имат ключова роля и в обратния процес – при подмяна на специализираните палети с обикновени за дистрибуционни цели, при прехвърляне на товарите върху платформи на клиента, както и при необходимост от използване на по-нископрофилни носители за по-нататъшното транспортиране на стоките с цел да се спестят средства от заплащане на общата кубатура на товара.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3Mjk=