АББ България гр. Петрич отбеляза 10-годишен юбилей

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 8, 2006

Инвестицията в завода в Петрич е стратегически правилна, заявяват от АВВ

На 3-ти ноември официално бе отбелязана 10-та годишнина от инвестицията на АВВ в завода за нисковолтова апаратура в град Петрич. В празника се включи целият екип на завода - от изпълнителния директор Марсел ван дер Хук до обикновените служители и работници, част от които преки участници в изграждането му преди десетилетие. Тържеството бе уважено от Кирил Дренски, председател на съвета на директорите на АББ България. Специален гост на празника бе и Еккерхард Нойрайтер, индустриален директор на АББ Щотц Контакт - Германия, както и всички досегашни ръковоители на завода. На заслужено внимание се радваше и дългогодишният търговски мениджър - Димитър Андонов, който след пенсионирането си продължава да работи за АББ България като консултант. В тържеството се включиха и партньори на фирмата от цялата страна.

Заводът снабдява АББ компании по света

"След политическите промени в Централна и Източна Европа АВВ беше първата фирма в бранша, която тръгна към сериозна експанзия в тази част от света. АВВ се интересуваше от закупуването на фирма-производител, имаща опит в производството на нисковолтова апаратура, възли и детайли. След няколко годишен труд, специално сформираната работна група избра като най-подходящ завода на бившето ДСО Елпром, град Петрич", разказва за решението на АВВ да инвестира в България Кирил Дренски. "Две години след избора на завода през 1996 г., започна строежът на новото хале, което стана основен производствен и административен корпус на АББ България, гр. Петрич. Радостното е, че тогавашният екип все още е между нас - Алф Цоймер, Хенри Лийболд, Димитър Андонов", допълва г-н Дренски.

Първите изделия, произвеждани в завода, са детайли за термични релета. Производството е предназначено за АББ Щотц Контакт, гр. Хайделберг. "Постепенно разширихме производствената гама и вече доставяме изделия и за други клонове на компанията. Днес произвеждаме за предприятия на АВВ в Германия, Швеция, Швейцария и Чехия", коментира развитието на завода Марсел ван дер Хук. "Другата ни основна дейност включва търговия с нисковолтова апаратура. Разчитаме на изградената ни мрежа от дистрибутори, производители на електрически табла, машини и съоръжения", допълва той.

Сред големите работодатели в региона

"АББ Петрич е пълноправен член на групата компании АВВ и следва фирмената политика по отношение опазване здравето и сигурността на персонала и управлението на човешките ресурси. Работил съм в различни страни и досега не съм видял по-самоотвержен колектив. Много от работещите днес за фирмата са участвали в самото й изграждане. Колко са фирмите не само в страната, но и в света, в които производствените халета, административната сграда, трафопостът и складът са строени от работниците и служителите?", заяви изпълнителният директор.

"С подкрепата на АВВ Германия успяхме да внедрим модерни компютърни системи, включително система за управление на корпоративните ресурси SAP и система за он-лайн електронна търговия. В процес на сертификация сме и по стандарта ISO14000:2004. За изминалите десет години АББ България, гр. Петрич, се доказа като един от големите работодатели в региона. В завода работят 250 души, а като поддоставчици използваме най-вече местни фирми", допълва той.

До 2005 г. заводът на АББ в Петрич е самостоятелно дружество, опериращо на българския пазар под името АББ Контрол. От август 2005 г. е част от структурата на АББ България.

ЕС разкрива нови възможности

"АББ България в град Петрич е стратегически партньор на АББ Щотц Контакт", заявява Еккерхард Нойрайтер. В отговор на въпроса как би оценил от днешна гледна точка решението на АВВ да инвестира в производство в България, изпълнителният директор на завода в град Петрич е категоричен, че решението да се разположат производствени мощности в България е много добър стратегически ход. "С присъединяването на България към Европейския съюз пред нас се разкриват нови възможности. Изграждането на фабрика е сложен процес, но АВВ доказа, че такива проекти могат да бъдат финализирани успешно. Ядрото на екипа ни е от самото пускане на фабриката, така че мотивацията на служителите ни е много силна, което е решаващ фактор в постигането и поддържането на високо качество на продукцията при ниски срокове на доставка. Районът на град Петрич е много добър в стратегически план и поради близостта си с република Македония и Гърция. Не е за подценяване и фактът, че градът разполага със сериозен потенциал от високо подготвени и мотивирани служители", допълва Марсел ван дер Хук.
Top