Измервателна техника

В сп. Инженеринг ревю публикуваме продължение на темата за съвременните методи и технологии при мултисензорните измервания. Втора част на материала четете тук...
Списание Инженеринг ревю разглежда някои от особеностите при измерване с микрометри и дълбокомери в контекста на новите разработки в областта на прецизните измервания...
Кои са най-актуалните тенденции при мултисенорните измервания, които все по-масово навлизат в практиката напоследък - четете първа част на детайлния материал по темата тук...
Списанието на българската индустрия поставя фокус върху съвременните технологии и модификации при съпротивителните термометри в индустрията, както и методите за свързването им. Вижте!
Какви са новостите при технологиите за измерване на цвят в индустрията, какви приложения намират тези решения и какви са предимствата на безконтактните сензори за цвят - четете тук...

ТЕХНОЛОГИЧНИ АКЦЕНТИ

Глосметри

Тенденции в мултисензорните измервания – част II

Особености при измерване с микрометри и дълбокомери

Температурни трансмитери

Измерване на плътност

Инфрачервени термометри


виж всички


ИЗБРАНО
Индустриални измервателни технологии в Industry 4.0
Днес индустриалните измервателни технологии са изправени пред предизвикателството да се адаптират към принципите на новата производствена ... още

НОВИНИ ОТ MEASUREMENT-BULGARIA.COM

Японски производител на измервателни уреди за термичен анализ търси дистрибутори
омпанията разработва и произвежда апаратура от висок клас за измерване на топлинни свойства като топлопроводимост и топлинна дифузия. Дружеството току-що е започнало дейността си в Европа ... още
ЕСО откри търг за доставка на уреди за измерване на преходно съпротивление
Уредите за измерване на преходно съпротивление да са разработени за измерване на контактното съпротивление на неиндуктивни обекти. Те ще се използват за измерване на съпротивление на силови прекъсвачи, разединители и шинни ... още
M + R Dortmund представя новостите в измервателните технологии
Събитието ще се проведе паралелно с водещото изложение за поддръжка в индустрията maintenance Dortmund и панаира за промишлени помпи, фитинги и процеси Pumps & Valves Dortmund. Според организаторите от Easyfairs по ... още


виж всички


АКЦЕНТИ

Датчици за измерване на температура – новости
Инфрачервените термометри са с компактни размери, лесно се ползват и могат по безопасен начин да измерят температурата на повърхности, които са горещи, опасни за приближаване или труднодостъпни, при това без ... още
Новости в областта на безжичното тестово и измервателно оборудване
Безжичните системи постепенно се превръщат във водеща технология при съвременното оборудване за изпитване и измерване. Паралелно с най-новите продукти и решения в областта, се разработват нови стандарти и процедури за ... още
Ново поколение векторни мрежови анализатори на базата на фемтосекундни лазери
Изследователски екип от немския национален институт по стандартизация PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt) в Брауншвайг е разработил базиран на лазерна технология тетрахерцов векторен мрежов анализатор, който обещава да осигури по-широк честотен обхват ... още
Съвременни приложения на инфрачервената термография при механични системи
Инфрачервената термография е мощен диагностичен инструмент в различни индустриални приложения, в които функционират механични системи. Програмите за поддръжка на оборудване и съоръжения в много производствени предприятия включват провеждане на обследвания ... още

ТЕНДЕНЦИИ

В каква посока се развива индустриалното тестово и измервателно оборудване?

В каква посока се развива индустриалното тестово и измервателно оборудване?

За да отговорят на динамичните темпове на развитие на пазара, инженерите и разработчиците в областта залагат на иновативни технологии, които отговарят на изискванията и на по-сложните индустриални дизайни, без да ... още

Измервателна техника в системи за безопасност SIS

Измервателна техника в системи за безопасност SIS

Във все повече автоматизирани непрекъснати производства се използват т. нар. системи за безопасност SIS (Safety Instrumented Systems). Те се грижат за безопасната експлоатация на инсталациите, агрегатите и съоръженията. При достигане ... още

Новият брой 1/2019

брой 1-2019

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Технологии за измерване на цвят в индустрията

Технологии за измерване на цвят в индустрията

Измерването на цвят е широко прилаган в редица индустриални сектори метод, който позволява на производителите да осъществяват мониторинг и визуална инспекция, да разграничават и сортират различни типове цветни обекти ... още
Измерване на абсолютна влажност на материали

Измерване на абсолютна влажност на материали

Измерването на абсолютната влажност е от голяма важност за управлението на сурови материали, добавки и дървесна маса в различните етапи от производствения процес, както и на финалните продукти. За измерването ... още


виж всички

ИНОВАЦИИ
Нови възможности за управление на измервателно оборудване в облак-базирани SCADA платформи

Нови възможности за управление на измервателно оборудване в облак-базирани SCADA платформи

Облак-базираните SCADA платформи дават на операторите на комплексно процесно и измервателно оборудване възможността не само да осъществяват отдалечен мониторинг, но и да управляват дистанционно системата през уеб-базиран клиент или мобилно ... още
Mетрология и измервателна техника в ерата на Industry 4.0

Mетрология и измервателна техника в ерата на Industry 4.0

Революционни концепции като Industrial Internet of Things (IIoT) и най-съвременните решения в областта на автоматизацията и измервателната техника задават изцяло нова парадигма в метрологията и способите за събиране и обработка ... още
Предимства и предизвикателства при виртуалните измервателни технологии

Предимства и предизвикателства при виртуалните измервателни технологии

Виртуалните измервателни уреди (Virtual Instrumentation, VI) представляват комбинация от софтуерни и хардуерни компоненти, чрез които изпълняват функциите на традиционни, аналогови инструменти. ... още
Новости в безконтактните 3D измервателни технологии

Новости в безконтактните 3D измервателни технологии

В редица индустриални приложения са налице изисквания за високопрецизни измервания на широк набор от характеристики на обекти с различни размери и тегло и неправилна форма. В автомобилната индустрия например такива ... още


виж всички

Top