ОВК

Емблематичен хотел изпълнява своите екологични цели със задвижвания и високо ефективни двигатели на АББ. Потреблението на енергия е намаляло с 445,000 kWh на година. Повече за проекта и технологията може да прочетете тук...
Запознайте се с LABCONTROL EASYLAB – система за управление на въздуха в лабораторни камини и чисти помещения, която представя на българския пазар фирма TROX.
Списанието на българската индустрия разглежда особеностите на отоплителните, вентилационни и климатични системи във фармацевтичното производство.
В редица индустриални приложения, които налагат съхранението на охладени или замразени продукти, хладилните и фризерните стаи са удобно и ефективно решение. Вижте повече тук!
Какви възможности за конфигуриране предлагат индустриалните хладилни и фризерни стаи - четете във втора част на детайлната статия, посветена на спецификите на този тип оборудване...

НОВИНИ ОТ HVAC-BULGARIA.COM

Тангра внедри нови софтуерни приложения за ОВК специалисти
Софтуерите включват TANGRA AHU Selector - софтуер за избор и конструиране на климатични и вентилационни камери, TANGRA REC Selector - софтуер за избор на високоефективни рекуператори TANGRA REC HiE, Hitachi VRF ... още
МЕР Хасково избира фирма за обслужване и ремонт на климатици
Кандидатите трябва да притежават валиден документ за правоспособност (сертификат) по чл. 17 б, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух. Участникът да е изпълнил за последните три години от ... още
Среща на върха на европейската ОВК асоциация Eurovent 2018
Събитието се организира от асоциацията Eurovent на всеки две години в партньорство с водещи организатори на събития в индустрията. Тази година ексклузивни партньори са AEFYT, испанската асоциация за хладилна техника, и ... още


виж всички


НАЙ-ЧЕТЕНО

Експлоатация на охладителни кули в студени климатични условия
Охладителните кули работят успешно в някои от най-тежките условия на минусови температури навсякъде по света ... още
Германски фирми представиха решения за енергийна ефективност в индустрията
Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) и международната консултантска фирма eclareon организираха двустранни срещи между германски и български фирми в сферата на енергийната ефективност в индустрията ... още
Прахоуловители в минната промишленост
Добивните дейности и преработката в минната промишленост са силно механизирани и могат да генерират значителни количества прах и газове. Употребата на прахоуловители е най-ефективна в комбинация с добре изградена вентилация ... още
Охладителни технологии за центрове за данни
Oсновната цел на охладителните технологии за центрове за данни е да поддържат подходящи условия за оптималната експлоатация на устройства за информационни технологии (Information technology equipment – ITE). За да се ... още
Системи за контрол на праховите частици и димовете в автомобилната индустрия
Специфичните дейности и процеси в автомобилната индустрия генерират различни видове замърсители на въздуха. Независимо дали източникът е станция за рязане на метал, роботизирана заваръчна клетка или бояджийски пистолет, тези замърсители ... още
Охладителни кули
Oхладителната кула се използва за охлаждане и циркулиране на вода в нефтени рафинерии, нефтохимически и други химически заводи, топлоелектрически централи и системи за отопление, вентилация и климатизация на сгради. Охладителните ... още


виж всички

АКЦЕНТИ

Актуални решения за вентилация в индустрията

Актуални решения за вентилация в индустрията

Индустриалната вентилация е метод за контрол на количеството въздушнопреносими токсични химикали или възпламеними изпарения, извеждането им далеч от работната среда и замяната на въздуха в помещенията с чист въздух. Това ... още

Изчисляване на енергийните характеристики на вентилационни и охладителни системи

Изчисляване на енергийните характеристики на вентилационни и охладителни системи

В редица случаи е налице сериозен потенциал за повишаване на ефективността на отоплението/охлаждането или за интегриране на енергия от възобновяеми източници ... още

Оптимизиране работата на ОВК системи с HVLS вентилатори

Оптимизиране работата на ОВК системи с HVLS вентилатори

Съществуват редица предизвикателства пред работата на ОВК инсталациите в големи индустриални обекти. Сред тях е ефективният въздухообмен, от който зависят комфортният микроклимат, качеството на въздуха, здравето на персонала, както и ... още


виж всички

Новият брой 1/2019

брой 1-2019

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Вентилационни системи за лаборатории в производството

Вентилационни системи за лаборатории в производството

Подходящата вентилация в лабораторни условия е необходима, за да се постигне и подсигури безопасността на работата, сигурността на служителите и изправността на оборудването. Най-важните елементи на вентилационните системи в зависимост ... още
Охлаждане на центрове за данни с екстремни топлинни натоварвания – част II

Охлаждане на центрове за данни с екстремни топлинни натоварвания – част II

Сред широко прилаганите стратегии за оптимизиране на въздухообмена в центрове за данни с екстремни топлинни натоварвания са: увеличаване на разстоянието между оборудването, увеличаване броя на климатиците, както и увеличаване на ... още
Дигитални термостати с дистанционно управление за индустриални приложения - част II

Дигитални термостати с дистанционно управление за индустриални приложения - част II

Дигиталните термостати с дистанционно управление са сред все по-предпочитаните решения за контрол на ОВК системи в индустриални обекти. За приложения с по-малък мащаб, този тип устройства осигуряват достатъчно ефективно решение ... още
Възможности за повишаване на ефективността с интелигентни ОВК системи – част II

Възможности за повишаване на ефективността с интелигентни ОВК системи – част II

Основните задачи на интелигентните ОВК системи са да осигуряват комбинация от оптимален комфорт и енергийна ефективност, като изискват минимална намеса от страна на собственика или ползвателя и своевременно идентифицират всички ... още

ВОДЕЩИ СТАТИИ
Нискоенергийни методи за изпарително охлаждане

Нискоенергийни методи за изпарително охлаждане

Kлиматичните системи, работещи с технология на изпарително охлаждане с вода като хладилен агент, отговарят на европейските изисквания за количеството отделени флуорирани парникови газове и въглеродни емисии. Изпарителното охлаждане е популярно ... още
Съвременни решения за чисти помещения

Съвременни решения за чисти помещения

По своята същност чистите помещения представляват контролирано пространство с ниско съдържание на замърсители като прах, микроорганизми, аерозолни частици и химически изпарения ... още
Няколко мита за индустриалните ОВК системи

Няколко мита за индустриалните ОВК системи

Макар ОВК системите да оказват най-голямо влияние върху температурата в съответното помещение или обект, те определено не са единственият фактор, от който тя зависи. Топлината от работата на големи промишлени ... още
Реинженеринг на промишлени ОВК инсталации - част 2

Реинженеринг на промишлени ОВК инсталации - част 2

Продължението на темата разглежда често прилаганите мерки при реинженеринг на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации в индустрията, както и ползите, които носят те за предприятията. ... още


виж всички

Top