РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 1, Януари - Февруари 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 1, 2010 > АББ БългарияАББ България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 1, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ АББ БългарияЗадвижвания от АББ дават живот на проект за водни турбини Решение на АББ позволява на нова и иновативна версия на водна турбина да генерира електроенергия от река, течаща през италианския град Торино, която след това се подава безопасно и надеждно към локалната електрическа мрежа. Създадена от италианската хидроенергийна компания Ener.Cat.Italia, тази нова версия на водна турбина е инсталирана по 33 километровата отсечка на канал пресичащ Торино – четвъртия по големина град в Италия. Когато бъде завършена, тази инсталация ще се състои от около 80 водни турбини, всяка от които с мощност от 32 киловата (kW). Турбините ще имат комбиниран капацитет от около 2650 kW, доставяйки енергия достатъчна за нуждите на 2500 домакинства, без отделянето на никакви вредни емисии. Технологията, която прави възможна реализацията на този проект, се базира на регенеративни задвижвания на АББ, които оптимизират системата и подават електроенергията безопасно и надеждно към локалната електрическа мрежа. Всяко колело е оборудвано с един или два генератора, в зависимост от обема и дебита на водата на конкретното място. Колелото се управлява от регенеративно задвижване на АББ, позволяващо генерирането на максимално количество енергия, независимо от обема и дебита на водата. Регенеративното задвижване ACS800-11 на АББ е цялостно, компактно, единично задвижване. За разлика от задвижванията, които изискват допълнителни външни компоненти като предпазители и контролни релета, регенеративните задвижвания на АББ се доставят в изпитан в заводски условия пакет, като всички необходими и допълнителни компоненти са вече монтирани в задвижването, което осигурява лесна и бърза инсталация и пускане в работа.

Top