РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

АДА 3Д , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 8, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ АДА 3Д3D СКАНИРАНЕ С ИНЖЕНЕРНА ПРЕЦИЗНОСТ

Общо сканиране за 3D принтиране, фрезоване или документиране Изготвяне инспекционни доклади за установени отклонения на физическия обект спрямо негов CAD модел
Снемане на трудни за конвенционално измерване размери и геометрични характеристики
Бързо и точно обратно проектиране (ре-инженеринг)

info@ada3d.comGSM: 0882 501 979 гр. София, жк “Изток”ул.„Г.Бакалов” 1, офис 1
www.ada3d.com


Top