Неопротект, Калоян Стефанов: Активно съдействаме в намирането на най-ефективното решение за трудова безопасност

Механични системиФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 2/2021 • 30.03.2021


Калоян Стефанов, управител на Неопротект, пред сп. Инженеринг ревю

Кои са ключовите продукти и услуги в портфолиото на Неопротект и какви иновативни технологии предлагате в областта на трудовата безопасност?

Благодарение на натрупания опит и обратната връзка с потребителите в нашето портфолио сме подбрали доказани продукти, удовлетворяващи нуждите на клиентите ни от различни сектори. Работим с европейски производители с дългогодишен опит в своята област, които самостоятелно разработват и прилагат нови технологии и материали в производството на ЛПС, специално работно облекло и обувки. Много сме щастливи, че сме представител на италианската компания MASPICA и можем да предложим нейните работни обувки от висок клас SIXTON PEAK. Производителят инвестира в развойна дейност, иновации и непрекъснато подобряване на продуктите. Разработил е специални серии предпазни обувки, предназначени за специфичните условия в различните производства.

Други ключови продукти са персоналните газдетектори на SENKO – Южна Корея, която е лидер в областта на сензорните технологии в световен мащаб. Предлагаме пълна гаранционна и следгаранционна поддръжка на уредите в сервиза ни в Бургас.

Интересни продукти в нашето портфолио са аварийните душове и станции за промиване на очите и лицето при инциденти с попадане на чужди тела или пръски химикали. Оказваме помощ на клиентите при избора, тъй като гамата е доста голяма.

За защитата на ръцете сме се доверили на NERI – утвърден производител на ръкавици за защита от различни рискове и на специализирано и професионално работно облекло. Компанията предлага модели облекла с 5-степенна защита, обхващаща повечето опасности, с които могат да се сблъскат работещите.

Интерес представляват заключващите устройства на LOTOMASTER, предназначени за изграждане на Lockout/Tagout системи за обезопасяване на машини и съоръжения при планова поддръжка, ремонти или аварии.

 

Кои са най-честите предизвикателства при консултиране на клиенти и кои са първите важни стъпки за намиране на подходящо решение?

Не би могло да се предложи решение, без да се познава детайлно даден проблем. Ето защо, първо се запознаваме с особеностите на дейността и работните условия в предприятието и се информираме за предизвикателствата, пред които са изправени работодателите в процеса на осигуряване на безопасна среда. Разбирането на специфичните за различните производства рискове и намирането на решение за тях изисква навлизане в различни технически и научни области. Трябва да познаваме добре продуктите, стандартите и рисковете, но също и да знаем как възникват тези рискове и какви са механизмите на въздействие, за да можем да предложим работещо решение. Изключително много държим на прекия контакт с клиентите, който през последната година е доста затруднен. Първите стъпки, които предприемаме, са да посетим предприятието, да влезем в производството, да се запознаем с конкретния работен процес. Провеждаме разговор с ръководството и работниците, които ще използват ЛПС. Отчитаме негативите и позитивите на ЛПС, използвани към момента, или очакванията към новите такива. Изготвяме предложение с препоръки за конкретните модели ЛПС и начина им на ползване.

 

Какви са безспорните предимства на Lockout/Tagout системите и за какъв тип производства смятате, че са задължителни?

Lockout/Tagout продуктите започнаха да навлизат в България преди около 10 – 12 години, основно поради търсенето от чужди инвеститори. Предимствата на Lockout/Tagout като колективно предпазно средство са безспорни в предотвратяване на неочаквано стартиране на оборудването, на освобождаване на енергия от него и на нараняване на обслужващ персонал. Заедно с нашите партньори от LOTOMASTER, предоставяме цялата нужна информация относно LOTO процедурите и системите под формата на презентации или консултации след запознаване с конкретните нужди на клиента.

Предлагаме въвеждане на Lockout/Tagout система в предприятието, в т.ч. изготвяне на цялостната документация, определяне на работните процедури за Lockout/Tagout, теоретично и практическо обучение на персонала и ръководството, пряко ангажирани с изпълнението им, спецификация на необходимото LOTO оборудване.

Със задачата е ангажиран екип от електро-, механоинженери и специалисти по ЗБУТ с дългогодишна практика и опит във въвеждането и ползването на LOTO системи и продукти.

 

Какъв е водещият модел на отношенията Ви с клиентите и партньорите, който следвате за постигане на удовлетворяващи резултати?

Предлаганите от нас продукти са предназначени да осигуряват безопасността на работещите, затова наше задължение е не просто да ги продаваме, а да се стараем винаги да бъдем в помощ на нашите клиенти и да им съдействаме в намирането на най-ефективното решение, което да гарантира живота и здравето на хората.
www.neoprotect.eu


Top