Актуални технологии в българското производство на пиво

Начало > Бизнес > Сп. Инженеринг ревю - брой 6/2016 > 27.09.2016

Актуални технологии в българското производство на пиво | Инженеринг ревю, снимка 1
Актуални технологии в българското производство на пиво

През 2016 г. българската пивоварна промишленост отбелязва три юбилея – 135 години от основаването си у нас, 60 години от началния тласък в развитието на пивоварната наука и 25 години от основаването на Съюза на пивоварите в България (СПБ).

По данни на Съюза през последните пет години в България са произведени близо 25 млн. хектолитра бира, от които Болярка – ВТ, Бритос, Загорка, Каменица, Карлсберг България и Ломско пиво имат общ производствен дял 99%.

През 2015 г. най-големите производители са реализирали 5 050 100 hl пиво, което е почти 4% повече от продажбите им през 2014 г. и общо заемат 93–94% от българския бирен пазар.

Обичайно в пивопроизводството у нас се влагат годишно 100 хиляди тона малц и 400–450 тона хмел. През изминалата година в страната са произведени 41 000 тона малц, а годишното производството на хмел е около 100–120 тона.

Капиталовите инвестиции на членовете на Съюза на пивоварите в България през периода от 2011 г. до днес са над 315 млн. лева, а считано от 1994 г. – близо 1 млрд. и 130 млн. лева отново по данни на Съюза на пивоварите.

Над 40 са новите марки и асортименти бира, позиционирани на пазара през последните 5 години. Около 2,3 млн. са пряко или косвено заетите, свързани с бирения сектор.

Последна продуктова иновация на българския пазар са непастьоризираните бири, които допълват разнообразието от нови асортименти червено, бок, лагер, тъмно и радлер.

В съвременното развитие на българската пивоварна индустрия най-характерно е непрекъснатото продуктово обновление, а производството изисква технологични иновации и инвестиции не само в разработката, рецептурата и производството, но и в цялостния имидж на продукта – от суровините до опаковката и комуникацията му към потребителите.

Именно поради динамичното развитие на сектора и юбилейната година на пивопроизводството у нас, сп. Инженеринг ревю стартира серия от материали в следващите броеве, в които основните участници на пазара ще разкажат за технологичните иновации в сектора и бъдещите инвестиции в производството.Ключови думи: пивоварна промишленост, Болярка, Бритос, Загорка, Каменица, Карлсберг България, Ломско пиво, непастьоризирани бириTop