РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 2, Април 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 2, 2010 > Аква-90 ИнженерингАква-90 Инженеринг, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 2, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Аква-90 ИнженерингАКВА-90 ИНЖЕНЕРИНГ - ООД Търговски партньор на Siemens Открити канали Разходомери за открити и безнапорни течения Висока точност на измерване Широк диапазон на приложение и лесно инсталиране Разходомери за напорни тръбопроводи Тръбопроводи Висока точност на измерване Широк диапазон от диаметри - до 4000 мм Ултразвукови, електромагнитни и на батерии Преносими Ултразвукови разходомери за напорни тръбопроводи от всякакъв материал Изграждане на SCADA системи АКВА-90 Инженеринг тел.: 02/ 952 6697 факс: 02/951 6671 София 1463, ул. Цар Петър 13 office@aqua-90.com, sales@aqua-90.com

Top