РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Аква-90 Инженеринг, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Аква-90 ИнженерингОткрити канали Разходомери за открити и безнапорни течения •Висока точност на измерване •Широк диапазон на приложение и лесно инсталиране •Стационарни и преносими Тръбопроводи Стационарни разходомери •Висока точност на измерване •Широк диапазон от диаметри - до 4000 mm •Ултразвукови, електромагнитни и на батерии Преносими разходомери •Ултразвукови разходомери за напорни тръбопроводи от всякакъв материал Изграждане на SCADA системи АКВА-90 Инженеринг тел.: 02/952 6697, факс: 02/951 6671 София 1463, ул. Цар Петър 13 office@aqua-90.com, sales@aqua-90.com

Top