РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 5, Юли - Август 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 5, 2010 > АнтемАнтем, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 5, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ АнтемДиагностичен дистанционен мониторинг на машини с ВИБРОКОНТРОЛ 1500 от фирма Bruel & Kj?r Vibro Мощен 2/4 канален уред комбинирал надежден защитен контрол с функция за мониторинг на състоянието и вибродиагностика. Входни канали за сигнали от два сензора за виброускорение и два сензора за температура или от два сензора за виброускорение тип AS-062/Т1 с интегриран сензор за температура. За всеки канал се представят резултати от измерването на: ? Вибрации на лагери по ISO 10816 ? DFT-анализ на вибрациите с 320-линиен спектър в обхват 10...1000 Hz ? DFT-анализ в обхват 500...5000 Hz за установяване на състоянието на търкалящи лагери ("Bearing condition") ? Температура Превишаването на настроените гранични стойности се сигнализира със светодиоди и задейства релета за предварителна и главна аларма. ОК-реле за контрол на безупречната функция на уреда и свързаните сензори. Уреда дава допълнителна възможност за показване на тенденцията (Trend) на измерените стойности и за дистанционен мониторинг чрез интернет. ВИБРОКОНТРОЛ 1500 e подходящ за защитен контрол на електродвигатели, вентилатори, турбокомпресори, помпи и други машини. АНТЕМ" ООД ул. "Болярска" 28-30 1220 София тел: (02) 936 06 80 факс: (02) 936 04 86 е-mail: office@antem-bg.com www.antem-bg.com www.schenck-rotec-bg.com

Top