РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 6, Септември 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 6, 2010 > АнтемАнтем, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ АнтемФирма АНТЕМ предлага системи за обемно или грави-метрично дозиране за всякакъв тип насипен материал, дозиращи транспортьори, масови и обемни разходомери, системи за теглене и дозиране на смеси, разтоварващи системи и др., производство на фирма SCHENCK, Германия. АНТЕМ ООД, 1220 София, ул. Болярска 28-30 тел: (02) 936 06 80, факс: (02) 936 04 86, e-mail: office@antem-bg.com

Top